Economics

ยืนยันตัวตนคนละครึ่งวันนี้!! ได้รับสิทธิ์เข้าคัดกรอง ‘เราชนะ’ อัตโนมัติทันที

ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง วันนี้!! ได้รับสิทธิเข้าระบบคัดกรอง “เราชนะ” อัตโนมัติทันที “กระทรวงการคลัง” ย้ำรีบใช้จ่ายเงิน 3,500 บาทภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ก่อนถูกตัดสิทธิ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อน จึงจะสามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้นั้น

ล่าสุด ขณะนี้มีประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณ 75% ของผู้ได้รับสิทธิในรอบลงทะเบียนครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ขอให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเร่งยืนยันตัวตนและใช้จ่ายครั้งแรกโดยเร็วภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง

นอกจากนี้ หากท่านยืนยันตัวตนสำเร็จได้ทันภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปคัดกรองและตรวจสอบเพื่อพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ และถือว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนในโครงการเราชนะอีก เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้อยู่แล้ว ดังนั้น ระบบจึงสามารถนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการเราชนะให้ได้ทันที

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1 ล้านร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 14,010,944 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 72,811 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 37,247 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 35,564 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา เชียงใหม่ และสมุทรปราการ ตามลำดับ

กระทรวงการคลัง เปิดคำถาม – คำตอบคาใจเกี่ยวกับเราชนะ ดังนี้

คำถาม : เราชนะรับสิทธิได้ช่องทางไหนบ้าง?

คำตอบ : รับสิทธิได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
 • ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ (ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน)
 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

**โดยทุกกลุ่มสามารถใช้วงเงินสิทธิได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง

คำถาม : คุณสมบัติของผู้รับสิทธิเราชนะ?

คำตอบ : ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อยู่ก่อนแล้ว)
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาจหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 63)

คำถาม : กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับสิทธิอย่างไร?

ตอบ : ได้รับวงเงินสิทธิอัตโนมัติ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 • เริ่มโอน 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้รายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ถึง 26 มีนาคม 2564
 • กลุุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 675 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,400 บาทต่อคน
 • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 700 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,600 บาทต่อคน

คำถาม : กลุ่มผู้มีแอปฯ เป๋าตัง ได้รับสิทธิอย่างไร?

คำตอบ : รัฐมีข้อมูลแล้วจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน

 • เริ่มเช็กสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
 • เริ่มโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564
  – รับโอนครั้งแรกจะได้ 2,000 บาท

**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มีนาคม 2564 จะได้ 4,000 บาท**

– ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

คำถาม : กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com รับสิทธิอย่างไร?

คำตอบ: ไม่อยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯ เป๋าตัง ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน

 • เริ่มเช็กสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว อย่าลืมติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อน จึงจะได้รับวงเงินสิทธิ
 • รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี
 • เริ่มโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564
  รับโอนครั้งแรก จะได้ 2,000 บาท

**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มีนาคม 2564 จะได้ 4,000 บาท**
ครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo