Economics

‘พาณิชย์’ ตั้งเป้าส่งออกข้าว 6 ล้านตัน ปี 64 ลุยใช้ออนไลน์คุยคู่ค้า-ประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศ ตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 2564 ปริมาณ 6 ล้านตัน หลังได้ข้อสรุปร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เตรียมลุยพัฒนาพันธุ์ข้าวตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค เร่งปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการส่งออก พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์ สร้างชื่อข้าวไทย หนุนความต้องการ 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการตั้งเป้าส่งออกข้าวไทยในปี 2564 โดยเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าการส่งออกข้าวไทยที่ปริมาณ 6 ล้านตัน

shutterstock 1597922881

เป้าหมายดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะยังมีผลกระทบต่อการส่งออกข้าว ทั้งเงินบาทแข็งค่า ทำให้ข้าวไทย มีราคาสูงกว่าคู่แข่งสำคัญ เช่น อินเดีย และเวียดนาม มีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ และผู้นำเข้าหลายประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กำลังซื้อลดลง

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรมจะเดินหน้ากิจกรรม เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดข้าวไทย โดยจะเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ที่จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จะเร่งปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการส่งออกข้าว และเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ให้เป็นที่รู้จัก และต้องการเพิ่มมากขึ้น

600e7efb69752
กีรติ รัชโน

ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย จะปรับรูปแบบจากออฟไลน์ มาเป็นออนไลน์มากขึ้น เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และหากลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น การหารือกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นกับคู่ค้าสำคัญ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ กับฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิรัก บังกลาเทศ เป็นต้น และหารือกับประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น เวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิต และตลาดข้าว

นอกจากนี้ จะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่เป็นตลาดเป้าหมาย ในการส่งออกข้าวของไทย และจัดกิจกรรมต่อยอดข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้เเชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563 (World’s Best Rice 2020) เพื่อแนะนำข้าวหอมมะลิไทยว่าดีอย่างไร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีปริมาณรวม 5.72 ล้านตัน ลดลง 24.54% มูลค่า 3,727 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11.41% คิดเป็นเงินบาท 115,915 ล้านบาท ลดลง 11.23%

ตลาดส่งออกหลักข้าวไทย

  • แอฟริกาใต้  672,777 ตัน  สัดส่วน 11.75% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด
  • สหรัฐ          672,183 ตัน  สัดส่วน 11.74%
  • เบนิน          476,290 ตัน  สัดส่วน  8.32%
  • จีน              381,363 ตัน  สัดส่วน  6.66%
  • อังโกลา      347,292 ตัน   สัดส่วน 6.07%

สาเหตุที่ทำให้การส่งออกในปี 2563 ลดลง มาจากค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง , จีน ซึ่งเดิมเป็นประเทศผู้นำเข้า ได้กลายมาเป็นผู้ส่งออก และส่งออกไปแย่งตลาดไทยในแอฟริกา ที่เป็นตลาดหลักของไทย , ข้าวไทยไม่มีพันธุ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเท่าที่ควร โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม และช่วงปลายปี มีปัญหาขนส่ง ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

อันดับการส่งออกข้าวโลกปี 2563

  • อินเดีย       ส่งออก  14      ล้านตัน
  • เวียดนาม   ส่งออก   6.3     ล้านตัน
  • ไทย          ส่งออก   5.72   ล้านตัน
  • ปากีสถาน  ส่งออก   4        ล้านตัน
  • สหรัฐ        ส่งออก   3.05    ล้านตัน

o 1essa15s81mm48ug1o34mbs8eoh

อ่านข่าวเพิ่มเติม