Economics

นับถอยหลัง!! ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกทำยังไงให้ได้สิทธิ์ อ่านเลยจ้า


ลงทะเบียนคนละครึ่ง เตรียมเปิดชิงสิทธิ 20 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม 1.34 ล้านสิทธิ ผ่านระบบ www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนยังไงให้สำเร็จ อ่านเลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “กระทรวงการคลัง” เตรียมเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 2” รอบเก็บตก โดยจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม 1.34 ล้านสิทธิ ผ่านระบบ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 2” รอบเก็บตก

 • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ต้องมีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
 • หากผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิ จะไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

วิธีการ “ลงทะเบียนคนละครึ่ง” รับเงิน 3,500 บาท

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • กดปุ่มสีเหลืองที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ”
 • กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน” จากนั้นจะพบกับแถบข้อความที่ระบุว่า “หากท่านได้รับสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 หรือ เฟส 2 ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน”
  หากยอมรับเงื่อนไขให้เลือกปุ่มสีฟ้า ที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ”
 • จากนั้น อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด , เบอร์โทรศัพท์
 • กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน
 • เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS หากได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบใหม่ ให้เริ่มดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ได้ที่ Play Store หรือ App Store

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

วิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ลงในโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์คำว่า “เป๋าตัง” ที่ Google Play หรือ App Store และติดตั้งให้เรียบร้อย
 • เปิดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่ติดตั้งแล้วขึ้นมา จะพบว่าแอพฯ ต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณ ผ่านรหัสลับ OTP (One Time Password) ซึ่งก็ต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปเพื่อรอรับรหัส OTP
 • จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความ (SMS) ในโทรศัพท์มือถือ พอได้รหัสนั้นมาแล้ว ให้กรอกรหัส OTP นั้นลงไปในแอพฯ เป๋าตัง
 • ระบบจะขอ PIN หรือรหัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตังทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ให้ดี เพื่อใช้ในการเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
 • เมื่อได้รหัส 6 หลักแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้เลย

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม