ดูหนังออนไลน์
Economics

ผู้โดยสารลดฮวบ สายการบินไปไม่ไหว แจ้งยกเลิกไฟลท์ ‘4 สนามบินภูธร’ เกลี้ยง

ผู้โดยสารลดฮวบ สายการบินไปไม่ไหว แจ้งยกเลิกไฟลท์ “4 สนามบินภูธร” เดือน ม.ค. เกลี้ยง เซ่นพิษโควิดรอบ 2

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทาง (ทล.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศลดลงและสายการบินได้ส่งหนังสือถึง ทย. แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทาง หรือปรับลดความถี่ของเที่ยวบินชั่วคราว

โควิด-19 สนามบิน สายการบิน 2564

โดยช่วงวันที่ 15 – 31 มกราคม 2564 สนามบินระนองและแพร่ถูกยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการทำการบิน ขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 18 – 31 มกราคม 2564 สนามบินนราธิวาสถูกยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการทำการบิน ด้านสนามบินหัวหินก็ไม่มีเที่ยวบินเช่นกัน

สำหรับจำนวนผู้โดยสารสนามบิน 18 แห่งภายใต้สังกัด ทย. ซึ่งยังมีเที่ยวบินพบบว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ออก รวมทั้งสิ้น 7,612 คน รวมจำนวนเที่ยวบินไปกลับทั้งสิ้น 98 เที่ยวบิน ซึ่งถือว่าลดลงจากปกติค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม ทย. ยังคงเปิดให้บริการสนามบินตามปกติและเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระบบขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงนี้ ต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า – ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางตรวจสอบเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรง หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น ThaiFlightInfo รวมถึงปฏิบัติตนตามเงื่อนไขในประกาศของแต่ละจังหวัดปลายทาง เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการเดินทางต่อไป

สนามบิน ม.ค. 64

อ่านข่าวเพิ่มเติม