Economics

เข้าปั๊มด่วน!!! ‘ปตท.-บางจากฯ’ แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด มีผลพรุ่งนี้


ขึ้นอีกแล้ว! ‘ปตท.-บางจากฯ’ แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ส่วน E85 ปรับราคาขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 40 สตางค์/ลิตร และกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ส่วน E85 ปรับราคาขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค.64) ตั้งแต่เวลาตี 5 เป็นต้นไป

Oil Price Update 15 Dec

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 31.86, GSH95 = 24.45, E20 = 22.94, GSH91 = 24.18, E85 = 19.49, HSD-B7 = 25.29, HSD-B10 = 22.29, HSD-B20 = 22.04, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 29.74 บาทต่อลิตร

S 108797959
*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม