Economics

อัพเดทล่าสุด! เช็ควันหยุดปี 2564 หลังครม.เคาะวันหยุดพิเศษเพียบ

วันหยุดพิเศษ ปี 2564 อัพเดทล่าสุดวันหยุดปี 2564 หลัง ครม.วานนี้ (29 ธ.ค.) ประกาศเคาะวันหยุดพิเศษ และวันหยุดประจำภาครวม 8 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ

ขาเที่ยวเฮเลย! เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเคาะ วันหยุดพิเศษ ปี 2564 และเพิ่มวันหยุดประจำภาค รวม 8 วัน โดยรวมแล้วในปี 2564 จะมีวันหยุดรวม 24 วัน โดยรัฐบาลระบุว่า เหตุที่ประกาศวันหยุดเพิ่ม ก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากจากวันหยุดยาวที่ผ่านมา มีผลสำรวจออกมาแล้วว่า การหยุดยาวทำให้ประชาชน ออกไปจับจ่ายใช้สอย ไปท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

สำหรับ วันหยุดพิเศษ ที่เพิ่มเข้ามาทั้ง 8 วัน มีดังนี้

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มวันหยุดพิเศษ (วันตรุษจีน)
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 เพิ่มเป็นวันหยุดวันสงกรานต์
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล

วันหยุดพิเศษประจำภาค มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันหยุดประจำภาคเหนือ งานประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำภาคอีสาน งานบุญบั้งไฟ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจำภาคใต้ วันสารทเดือนสิบ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง วันออกพรรษา

29DEC วันหยุดพิเศษปี 64

สำหรับภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย The Bangkok Insight ได้รวบรวมวันหยุด 2564 มาให้แล้ว เช็คเลย!

วันหยุดเดือนมกราคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือนเมษายน 2564

 • วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

15NOV วันหยุด 2564

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

วันหยุดพิเศษ

สำหรับวันหยุดยาวของปี 2564 มีดังนี้

วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์

หยุดยาวครั้งที่ 1

 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน *วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

หยุดยาวครั้งที่ 2

 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
 • วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันหยุดยาวเดือนเมษายน

 • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 *วันหยุดพิเศษวันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน
 • วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม

 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันหยุดยาวเดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม

หยุดครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุดครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK