Economics

อัพเดทล่าสุด ‘คนละครึ่งเฟส 2’ เตรียมเปิดลงทะเบียนรับ 3,500 บาทพรุ่งนี้

คนละครึ่งเฟส 2 อัพเดทล่าสุด! “กระทรวงการคลัง” เตรียมเปิดลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com เช็คคุณสมบัติ และขั้นตอนลงทะเบียนที่นี่

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระบบการลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” พร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน มีดังนี้

  • ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธิ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ จากการไม่ใช่สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรก สามารถลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งเฟส2 ได้

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิม สามารถกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

คนละครึ่ง 15121

โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ มีขั้นตอน เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งระยะแรก คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

กรอกข้อมูลชื่อ – สกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด
เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิม สามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะใช้จ่ายวงเงิน 3,000 บาทเดิม ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และใช้จ่ายวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชันทุกครั้ง จนกว่าผู้ได้รับสิทธิเดิมจะกดยืนยันรับสิทธิ และปุ่มดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ (แผนภาพตัวอย่างปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ได้รับสิทธิเดิมปรากฏตามด้านล่าง)

คนละครึ่งเฟส 2

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรก และระยะที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนลักลั่นกัน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 9.7 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,537,093 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 43,330.80 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 22,156.50 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 21,174.3 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo