Economics

หยุดยาวนี้คนไทย 54% ไม่มีแผนท่องเที่ยว เหตุไม่ว่าง-ไม่มีเงิน!


หยุดยาวนี้คนไทย 54% ไม่มีแผนท่องเที่ยว เหตุไม่ว่าง-ไม่มีเงิน! เผย “เชียงใหม่” ยังเป็นแชมป์เที่ยวหน้าหนาวมากที่สุด ขณะที่ประชาชน 67.9% รับทราบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่ 61.4% ไม่ใช้สิทธิ์

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “หยุดยาวหน้าหนาวนี้คนไทยไปไหนกัน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,137 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 54.0% ไม่มีแผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหยุดยาวหน้าหนาวนี้ ในจำนวนนี้ 20.0% ระบุว่า ไม่มีเวลา ต้องทำงาน เรียน รองลงมา 11.7% ระบุว่า ไม่มีเงินใช้ มีภาระค่าใช้จ่ายมาก และ 8.8% มีปัญหาสุขภาพ ขณะที่ 25.2% มีแผนที่จะไปท่องเที่ยว และ 20.8% อาจจะไป/ยังไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า จังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว เพื่อรับบรรยากาศหนาวมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็น 25.0% รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย คิดเป็น 9.0% จังหวัดน่าน คิดเป็น 6.6% จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็น 6.4% และจังหวัดเลยคิดเป็น 5.1%

130106153 3631546210217624 3514151517126688789 o

ส่วนการรับทราบถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โครงการเราเที่ยวด้วยกันพบว่า ส่วนใหญ่ 67.9% รับทราบถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขณะที่ 32.1% ไม่ทราบ

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “หากท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่านจะใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือไม่” ส่วนใหญ่ 61.4% คิดว่าจะไม่ใช้ โดยในจำนวนนี้ 18.5% ให้เหตุผลว่าใช้แอพไม่เป็น ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี รองลงมา 15.5% ให้เหตุผลว่าขั้นตอนการลงทะเบียนยุ่งยาก และ 3.5% ให้เหตุผลว่าขั้นตอนการจองโรงแรม ที่พัก ยุ่งยาก ขณะที่ 38.6% คิดว่าจะใช้

สุดท้ายเมื่อถามความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ทำให้อยากออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดพบว่า ส่วนใหญ่ 55.5% เห็นว่า ทำให้อยากออกมาเที่ยวค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ 44.8% เห็นว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK