Economics

หวั่นหนี้เสียโควิด ‘ออมสิน’ จ่อชงบอร์ดตั้งสำรองเพิ่ม 1.24 หมื่นล้าน!


“วิทัย” เตรียมเสนอ “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ตั้งสำรองส่วนเกินเพื่อรองรับหนี้เสียในปี 2563 จำนวน 1.24 หมื่นล้านบาท จากต้นปีมีการตั้งสำรองแล้ว 4 พันล้านบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในเดือน ธันวาคม 2563 จะมีการเสนอให้มีการตั้งสำรองส่วนเกิน เพื่อรองรับหนี้เสียในปี 2563 จำนวน 1.24 หมื่นล้านบาท จากต้นปีที่มีการตั้งสำรองไปแล้ว 4 พันล้านบาท และคาดว่าภายในปี 2564 จะมีการตั้งสำรองส่วนเกินเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

“ปัจจุบันธนาคารออมสินยังไม่มีปัญหาหนี้เสีย แต่จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่มีใครมองออก แต่ต้องบริหารจัดการให้ได้ ดังนั้นการสำรองเพิ่มก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้มั่นคง ยั่งยืน งบดุลต้องแข็งแรง” นายวิทัย กล่าว

วิทัย รัตนากร10121

อย่างไรก็ดี การตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น จะไม่กระทบกับความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร ซึ่งในปี 2563 คาดว่าธนาคารจะยังมีกำไรไม่ต่ำกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว

ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมาตรการจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปัจจุบันธนาคารมีลูกค้า 2.1 ล้านล้านบาท เข้ามาตรการพักหนี้ 1.1 ล้านล้านบาท จะต้องมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสีเขียว คือ กลับมาผ่อนชำระตามปกติ กลุ่มสีเหลือง คือ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย พักเงินต้น และกลุ่มสีแดง คือ พักเงินต้น จ่ายดอกเบี้ยบางส่วน

ทั้งนี้ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเร่งเข้าพบลูกค้าเพื่อจัดชั้นลูกหนี้ ให้เลือกแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ตามศักยภาพการชำระ โดยยื่นคำร้องผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo ได้เอง และทยอยปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2564 ซึ่งบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่พักหนี้อัตโนมัติ และกลับมาชำระหนี้ไม่ไหว กลุ่มข้าราชการ สวัสดิการ ที่ตัดบัญชีจ่ายหนี้ทันที ซึ่งปัจจุบัน เป็นการพักหนี้ครู 4 แสนล้านบาท สินเชื่อที่อยู่อาศัย 4 แสนล้านบาท เอสเอ็มอี 6 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อจากมาตรการรัฐในส่วนอื่น ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม