Economics

คนละครึ่งเฟส 2 ย้ำเงื่อนไขชัด! ไม่แน่ใจเช็ครายละเอียดที่นี่ได้เลย

คนละครึ่งเฟส 2 ย้ำเงื่อนไขชัด! “เฟส 1” ใช้เงิน 3,000 บาทไม่หมด ก็สามารถร่วมโครงการในเฟส 2 ได้ “รมว.คลัง” แนะรอกด SMS ยืนยันต่อโครงการเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบข้อเสนอกระทรวงการคลัง ทั้ง

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” โดยมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  • การเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564
  • เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 อีกคนละ 500 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เช่นเดิม

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการของทั้ง 2 โครงการข้างต้นจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้าต่อไป

คนละครึ่งเฟส 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 2” ให้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพิ่มอีก 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และเริ่มใช้เงินในวันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยได้วงเงินใช้จ่ายคนละครึ่งอยู่ที่คนละ 3,500 บาท

สำหรับ ผู้ที่รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จะมีข้อความให้ไปทางโทรศัพท์ให้ยืนยันเข้าร่วมเฟส 2 ซึ่งหากเข้าร่วมจะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งวงเงินเก่าที่ได้ 3,000 บาท และยังใช้ไม่หมด และวงเงินเก่าที่ได้ใหม่อีก 500 บาท

อย่างไรก็ตาม นายอาคม กล่าวว่า การลงทะเบียนใหม่เฟส 2 อาจจะมีมากกว่า 5 ล้านคนเล็กน้อย เพราะจะนำยอดที่เหลือของเฟสแรก ที่ไม่เต็ม 10 ล้านคน อยู่จำนวนเล็กน้อยมาลงทะเบียนใหม่ด้วย

ทั้งนี้ นอกจากโครงการคนละครึ่งเฟส 2 และการแจกเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน อีกคนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้ว กระทรวงการคลัง ยังพิจารณาของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนเพิ่มเติมอีก ส่วนมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” หักลดหย่อน 3 หมื่นบาท ต้องใช้ภายในสิ้นปีนี้ จะไม่มีการต่อขยายเวลาหรือเฟส 2 ให้ใช้ถึงปีหน้า

“มาตรการคนละครึ่งคึกคัก ประชาชน ร้านค้าในตลาด มีการใช้จำนวนมาก สิ่งที่สำคัญ คือ ไม่ได้ซื้อที่ร้านค้าแล้วจบ ร้านค้าก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาขายเพิ่ม รายใหญ่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมไปด้วย ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจโดยรวม” นายอาคม กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo