Economics

กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบ 6-7% มั่นใจปีหน้าพลิกบวก!

กกร. คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบ 6-7% ส่วนปีหน้าคาดขยายตัวเป็นบวกที่ 2-4% วอนภาครัฐอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขอคนไทยอย่าตื่นตระหนกพบผู้ติดเชื้อ “โควิด” ในประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการคณะกรรมกรร่วมภาคอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า กกร.ได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 แล้ว เห็นว่า จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แม้ไทยจะดูแลการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แต่ทั่วโลกยังแพร่ระบาดและอยู่ในช่วงรอวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบเพียง 6-7%

ส่วนปีหน้าคาดเศรษฐกิจจะขยายตัวเป็นบวกที่ 2-4% ด้านการส่งออกปีนี้ คาดติดลบ 7-8% ส่วนปี 2564 คาดขยายเป็นบวก 3-5% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปี 63 คาดติดลบ 0.9-1% และปี 64 คาดอยู่ที่ 0.8-1.2%

อย่างไรก็ตาม มองว่า ปี 2564 แม้เศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว แต่ยังต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการการธุรกิจโรงแรมท่องที่ยว สมาคมโรงแรมไทยได้เสนอ ที่ประชุม กกร.ขอให้ภาครัฐพิจารณาข้อเสนอ 2 มาตรการ ประกอบด้วย

กกร.

1. มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับกรณีหนี้คงเหลือเดิม ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นคงที่ 2% พร้อมทั้งพักการชำระเงินและดอกเบี้ยเป็นระยะวลา 2 ปี และขอวงเงินสนับสนุนเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจไทย อนุมัติปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 60 ล้านบาท/โรงแรม ในอัตราดอกเบี้ย 2% ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วให้แปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์ หากลูกค้ามีหลักประกันไม่พอ ขอให้ บสย. หรือรัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งกองทุนค้ำประกัน และไม่จำกัดสิทธิสำหรับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีวงเงินรวมเกิน 500 ล้านบาท

2. มาตรการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 Co-payment เพื่อรักษาการจ้างงาน สนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างพนักงานเดิมจำนวน 200,000 คน (จำนวนไม่เกิน 30% ของจำนวนพนักงานปัจจุบัน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

นอกจากนี้ ได้มีการหารือเรื่อง ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าอย่างรุนแรง โดยคาดว่า ปัญหาการขาดแคลนตู้จะคลี่คลายในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราค่าระวางเรือ และต้นทุนสินค้าของประเทศไทยด้วย โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

1. การแก้ปัญหาระยะสั้น เสนอให้สมาคมผู้ส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ ประสานเจรจากับสายเดินเรือต่างๆ โดยตรง เพื่อจัดทำสัญญาการใช้บริการ (Service Contract) ที่ระบุข้อตกลงในเรื่องค่าระวางเรือและการจัดสรรระวางเรือและจำนวนตู้สินค้าที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

2. ส่งเสริมให้สายเดินเรือนำเรือแม่ขนาดใหญ่ของเส้นทางหลัก เช่น สายเอเชีย-ยุโรป สายเอเชีย-อเมริกา สายเอเชีย-ตะวันออกกลาง ฯลฯ เข้ามาเปิดบริการวิ่งตรง (Direct call service) ที่ท่าเรือแหลมฉบังให้มากขึ้น โดยเสนอให้กรมเจ้าท่า ปรับปรุงกฎระเบียบการนำร่องเรือเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังที่ได้จำกัดความยาวเรือตลอด ไว้ที่ 300 เมตร ให้เพิ่มขึ้นเป็น 400 เมตร

3. ขอเสนอให้ภาครัฐ สนับสนุนส่งเสริมการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาในประเทศไทย โดยการปรับลดอัตราค่าภาระขนถ่ายและค่าภาระหน้าท่าสำหรับการนำเข้าตู้เปล่า เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าตู้เปล่าเข้ามา ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้สายการเดินเรือนำเข้าตู้เปล่าเข้ามาเก็บไว้ในประเทศไทยมากขึ้น และยังจะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจการบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กกร.ได้มีการหารือถึงการใช้แอพพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร อาทิ จองโรงแรม ที่พักภายในประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน และร้านอาหาร ซึ่งขณะนี้มีแอพพลิเคชัน TAGTHAi (ทักทาย) โดยเป็นแอพพลิเคชัน ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ประชุม กกร.จึงเห็นควรสนับสนุนและร่วมมือกัน โปรโมท ต่อยอดให้มีการใช้แอพพลิเคชัน TAGTHAi อย่างแพร่หลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณภาครัฐที่เรื่มมีการศึกษาความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ (FTA Thai-EU) ขอให้ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการใช้จ่ายของภาครัฐและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าไทยจะเจอผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศอยู่บ้างในตอนนี้ แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้วิตกกังวลมากนัก หากจะเจอต่อวันสัก 50 ราย แต่เชื่อมั่นระบบการดูแลและควบคุมของหน่วยงานที่กำกับดูแลจะสามารถป้องกันปัญหาได้ ดังนั้น จึงไม่อยากให้คนไทยตื่นตระหนกมากจนเกินไป จนยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวในขณะนี้ อาจจะส่งผลกระทบภาพรวมการท่องเที่ยวได้และภาคเอกชนก็อยากเห็นมาตการกระตุ้นภาคธุรกิจของรัฐให้ต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในปีหน้า” นายกลินท์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม