Economics

ครม. ไฟเขียวเพิ่มเงิน ‘ประกันราคาข้าว’ 2.8 หมื่นล้าน เตรียมจ่ายชดเชยงวด 2-4

ชาวนาเฮ! ครม. ไฟเขียวเพิ่มวงเงิน “ประกันราคาข้าว” 2.8 หมื่นล้าน รวมเป็น 4.6 หมื่นล้าน เตรียมจ่ายชดเชยงวด 2-4 ซึ่งยังค้างเกษตรกร

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ธ.ค. 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จำนวน 28,711.29 ล้านบาท จากเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด 46,807.35 ล้านบาท

ครม. ประกันราคาข้าว

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

  • ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 27,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 17,600 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนของ ธ.ก.ส. ในอัตรา 2.25% วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 631 ล้านบาท จากเดิม 397 ล้านบาท
  • ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 1 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 21.8 ล้านบาท

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ล่าสุดถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันราคาข้าวให้เกษตรกรงวดที่ 1 ครบหมดแล้วและจ่ายเงินงวดที่ 2 ไปบางส่วน ได้แก่ เกษตรกรที่ระบุว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จำนวนรวมทั้งหมด 1.4 ล้านครัวเรือน วงเงิน 15,000 บาท คิดเป็น 86.3% ของกรอบวงเงินที่ ครม. เคยอนุมัติไว้เดิม

แต่เนื่องจากกรอบวงเงินเดิมไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเงิน ประกันราคาข้าว งวดต่อๆ ไป ครม. จึงเห็นชอบขยายกรอบประกันราคาข้าวเพิ่มเติมในวันนี้ จากนี้ไปจึงขอให้เกษตรกรสบายใจได้ว่า จะได้รับวงเงินชดเชยประกันรายได้อย่างแน่นอน

สำหรับวงเงินที่ค้างจ่ายอยู่ในขณะนี้ได้แก่ เกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยงวดที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2563, งวดที่ 3 และงวดที่ 4 จำนวนรวม 2.9 ล้านครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเพียงพอจ่ายเกษตรกรรายย่อยๆ ที่จะเก็บเกี่ยวระหว่างงวดที่ 5-30 คงเหลือ 4.8 แสนครัวเรือน เป็นผลผลิตรวม 2.8 ล้านตัน

“วงเงินอยู่ในงบประมาณที่ขยายเพิ่มเติมทั้งหมดและขอยืนยันว่า เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเงินส่วนต่างอย่างแน่นอน” น.ส.รัชดากล่าว

shutterstock 756191968

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ในที่ประชุม ครม. วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้มอบนโยบายให้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการเป็นการด่วน พร้อมดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ซึ่งคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ได้แก่

  • โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ที่ครอบคลุมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 -29 กุมภาพันธ์ 2564
  • โครงการสินเชื่อเพื่อรวมรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
  • โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

สำหรับ 3 โครงการคู่ขนานนี้จะเป็นโครงการดูดซับอุปทานข้าวในตลาด ไม่ให้ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมากเกินไป เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา

นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่า ควบคู่กับไปโครงการ ประกันรายได้ และโครงการชะลอการขายข้าวแล้ว สิ่งสำคัญที่รัฐบาลพยายามทำก็คือ การส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว ซึ่งวันนี้ ครม. ได้อนุมัติงบไปแล้ว 1,600 ล้านบาท

ส่วนเรื่องการตลาด กระทรวงพาณิชย์ก็ได้วางแผนเรื่องการตลาดควบคู่ไปกับการกำหนดยุทธ์ศาสตร์ข้าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับเมื่อวานนี้ (30 พ.ย. 63) ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ว่า จากนี้ไปต้องติดตามอย่างเข้มข้น จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุมหน้าและทุกๆ 3 เดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก