ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็คลิสต์ก่อนขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เปิด 5 ปัจจัยสำคัญ อ่านเลย!

กู้เงินออมสิน เช็คลิสต์สำคัญก่อนขอสินเชื่อ มีอะไรบ้าง เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร ยันธนาคารยังปล่อยกู้สู้โควิดต่อเนื่อง ดอกเบี้ยถูกแค่ 0.10% ต่อเดือน ปล่อยกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท เช็คเลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ยังเปิดให้กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ “ไวรัสโควิด” โดยมีสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน และยังมีสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ทั้งนี้ ก่อน กู้เงินออมสิน ปัจจัยสำคัญที่เราต้องมีเพื่อให้การขอสินเชื่อผ่านการอนุมัติง่ายขึ้น 5 ข้อ ดังนี้

1. เช็คตัวเองก่อนไปขอสินเชื่อ ตรวจสอบเหตุผลที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้กับเรา สาเหตุที่ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อมีหลายกรณี แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละที่ กรณีของการขอสินเชื่อไม่ผ่าน

ตัวอย่างแรก หากเราเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่เรากลับไม่มีอะไรไปค้ำประกันเลย แบบนี้โอกาสที่จะผ่านค่อนข้างจะน้อย เนื่องจาก การที่เราขาดสภาพคล่อง เป็นเรื่องที่เสี่ยงสำหรับการปล่อยสินเชื่ออยู่แล้ว ทางที่ดีเราควรมองหาหลักทรัพย์ค้ำประกันไปยื่นเสนอต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยก็จะผ่านได้โดยง่าย

กู้เงินออมสิน

ตัวอย่างที่สอง หากเราเป็นบุคคลธรรมดา และต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล เราต้องเช็คเครดิตบูโรของเราให้เรียบร้อย หากติดปัญหา ต้องรีบแก้ไข ด้วยการยื่นชำระเงินคงค้างต่างๆ และทำเรื่องให้เรียบร้อย เพื่อยื่นขอยกเลิกแบล็คลิสต์ ทำได้ดังนี้ก็จะขอสินเชื่อผ่านแบบสะดวกไม่ติดขัด

ดังนั้นก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อเราควรทำการบ้านก่อนด้วยการเช็คตัวเองก่อนไปขอสินเชื่อ เราต้องรู้ว่าธนาคารแต่ละแห่งมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และปิดข้อบกพร่องเหล่านั้นให้หมด เราต้องตรวจสอบเหตุผลที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้กับเราก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อนั้นๆ ทำได้ดังนี้โอกาสที่สินเชื่อจะได้รับการอนุมัติก็จะสูงขึ้น

2. ตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน เอกสารในการขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ แต่เอกสารหลักๆ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อน เทคนิคง่ายๆ ก็คือ ลองโทรไปสอบถามถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก่อนที่เราจะเดินทางไปยังธนาคาร เราสามารถสอบถามถึงเอกสารสำคัญต่างๆ และจำนวนสำเนาของเอกสารที่ต้องใช้ เตรียมให้พร้อมเสียก่อนก็จะช่วยร่นเวลาในการอนุมัติไปได้มากมายทีเดียว

บางครั้งบุคแบงค์ของเรา อาจไม่ได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ หรือใน Statement มีรายได้เข้ามาไม่แน่นอนไม่มีรูปแบบตายตัว หรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ หรือบัญชีเราอาจแห้ง นั่นคือ สัญญาณที่ไม่ดี หากเรานำเอกสารนี้ไปขอสินเชื่อ โอกาสที่จะไม่ได้รับการอนุมัติจะมีสูงกว่า ทางที่ดีเราควรเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ อย่าทำให้บัญชีของเราแห้ง (ให้มีเงินเหลือติดบัญชีเอาไว้) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กๆ ควรให้ความใส่ใจกับการเดินบัญชีมากเป็นพิเศษ

3. ตรวจสอบความสามารถทางการเงิน การตรวจสอบความสามารถในการหาเงินในมุมมองของนายธนาคาร ก็คือ ความสามารถที่เราจะสร้างรายได้เข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะนั่นคือ ความแน่นอน และความเชื่อถือที่เราจะสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ทุกงวด ก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อ ควรตรวจสอบความสามารถทางการเงินของเราเสียก่อน หากเราเป็นเจ้าของกิจการควรมีกระแสเงินสดเข้าสู่กิจการอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้การอนุมัติเงินสินเชื่อผ่านได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนที่สุด

4. ตรวจสอบเครดิตของเราเอง การตรวจสอบเครดิตของเราเองทำได้ง่ายๆ ด้วยการยื่นขอตรวจสอบเครดิตบูโรกับทางธนาคาร อาจเป็นธนาคารที่เราต้องการขอสินเชื่อก็ได้ครับ เพราะการตรวจสอบเครดิตของเราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกธนาคารใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สำหรับคนที่คิดว่าเรามีเครดิตตกค้าง ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนไปขอสินเชื่อจะดีที่สุด

5. เตรียมหาผู้ค้ำ หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน การอนุมัติสินเชื่อนั้น ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีผู้ค้ำประกันที่น่าเชื่อถือ ผู้ขอต้องมองหาหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับวงเงินที่ขอสินเชื่อ หากหลักทรัพย์นั้นๆ ยังไม่เหมาะสมพอ ก็ควรหาหลักทรัพย์เพิ่มเติม หรือหาผู้ค้ำประกันในกรณีอื่นๆ หรือแม้แต่หาผู้กู้ร่วมที่มีความน่าเชื่อถือมากๆ ก็จะช่วยให้การอนุมัติผ่านได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กู้เงินออมสิน

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการขอสินเชื่อสามารถเช็ครายละเอียดได้ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 • ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

2. เงื่อนไขสินเชื่อ

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

3. เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

4. วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือคลิก ที่นี่
 • อ่านข้อความตกลงยินยอม ในการสมัครเข้า “โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง

5. วิธีการรับเงินกู้

 • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

กู้เงินออมสิน

2. เงื่อนไขสินเชื่อ

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

3. วิธีการขอสินเชื่อ

 • ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
 • ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา

ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

4. เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team