ดูหนังออนไลน์
Economics

จี้เกษตรกร 1.8 ล้านคน รีบตรวจสอบสิทธิ์ ‘ประกันราคายางพารา’ รับเงิน 26 พ.ย.

“เฉลิมชัย” จี้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.8 ล้านคน ตรวจสอบสิทธิ์ “ประกันราคายางพารา” ก่อนรับเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่ 26 พ.ย. นี้

เมื่อวานนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 ว่า ขอแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้รีบตรวจสอบสิทธิ์ที่ www.rubber.co.th เพื่อรับเงินประกันรายได้งวดแรกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่, กยท.จังหวัด และ กยท. สาขา ทั่วประเทศ

ประกันราคา ยางพารา

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “ประกันราคายางพารา”

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เงินงวดแรกจะโอนเข้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นี้ และมีการกำหนดราคาประกันรายได้ดังต่อไปนี้

  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ รัฐบาลจะประกันรายได้ให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีด 40% และเจ้าของสวน 60% วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท

ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้เกษตรกรผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ จากนั้นเลือกโครงการ “ตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่ 2” และใส่หมายเลขบัตประชาชน 13 หลัก ก่อนกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” 

ตรวจสอบ ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง

หลักเกณฑ์ประกันรายได้ชาวสวนยาง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูก ยางพารา ในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการฯ จะประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้

  • เป็นสวน ยางพารา อายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้

1.ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีและน้ำยาง (DRC 100%)

2.ผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)

ยางพารา3

  • กำหนดเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = [ราคายางที่ประกันรายได้ (ก) – ราคากลางอ้างอิงการขาย (ข)] X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง (ค)

(ก) ราคายางที่ประกันรายได้ ดังนี้

1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม

2.น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม

3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม

(ข) ราคากลางอ้างอิงการขาย หมายถึง ราคาที่คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 2 เดือน (บาทต่อกิโลกรัม)

(ค) ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง หมายถึง ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน X จำนวนไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน X จำนวนไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่

  • แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน ยางพารา 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม