ดูหนังออนไลน์
Economics

21 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดในอาเซียน 7 ปีต่อเนื่อง


21 บริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดในอาเซียน 7 ปีต่อเนื่อง โดยมี 7 บริษัทได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม เชื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนให้ บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ DJSI

ล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนไทย 21 แห่งใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ประเภท DJSI Emerging Markets ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ทำให้ บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนมากขึ้นทุกปี

ในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียนไทย 11 แห่งอยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World และมีบริษัทจดทะเบียนไทย 7 แห่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก เป็นรองเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี ซึ่งการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนนอกจากส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจแม้เกิดภาวะวิกฤติด้วย

“การเข้าสู่ดัชนี DJSI จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจะกลายเป็นการลงทุนกระแสหลักของโลก (Mainstream Investment) ในไม่ช้า เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่างให้ความสำคัญและนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการให้ข้อมูล การวัดมูลค่า รวมถึงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน” นายภากรกล่าว

shutterstock 1494217067

การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

วิธีการคัดเลือกสมาชิกดัชนี DJSI ในปี 2563 คัดเลือกจาก 2,503 บริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั่วโลก และ 786 บริษัทในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ที่มีขนาดใหญ่และผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการเข้าลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน โดยประเมินผลการดำเนินงานในมิติ เศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ กองทุนต่าง ๆ ทั่วโลกใช้พิจารณาประกอบการลงทุน

โดยปีนี้ยังมีบริษัทไทยอีก 1 แห่ง ที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม

shutterstock 211760089

บริษัทจดทะเบียนไทย ไทยที่ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนรายกลุ่มอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

1) บมจ. บ้านปู (BANPU)     กลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง

2) บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)    กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

3) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)    กลุ่มน้ำมันและแก๊สต้นทาง

4) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)    กลุ่มเคมีภัณฑ์

5) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)    กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

6) บมจ. ไทยออยล์ (TOP)    กลุ่มการกลั่นและการตลาดน้ำมันและแก๊ส

7) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)    กลุ่มบริการโทรคมนาคม

 

บริษัทจดทะเบียนไทย ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 2563 ได้แก่

  • กลุ่มดัชนี DJSI World 11 บริษัทจดทะเบียนไทย ได้แก่

1) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)

2) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)

3) บมจ. ซีพี ออลล์(CPALL)

4) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

5) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

6) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

7) บมจ. ปตท. (PTT)

8) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

9) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

10) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

11) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

  • กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 21 บริษัทจดทะเบียนไทย ได้แก่

1) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)

2) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)

3) บมจ. บ้านปู (BANPU)

4) บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)

5) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)

6) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

7) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

8) บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)

9) บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)

10) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)

11) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

12) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

13) บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

14) บมจ. ปตท. (PTT)

15) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

16) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

17) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

18) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

19) บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

20) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

21) บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

อ่านข่าวเพิ่มเติม