ดูหนังออนไลน์
Business

1 พ.ย. นี้ ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รูดซื้อของร้านธงฟ้าได้สูงสุด 800 บาท

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน ซื้อของ รอบใหม่จะโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

โดยเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้ถือบัตรฯ ทุกคนจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก 500 บาท ซึ่งสามารถรูดซื้อของตามร้านค้าที่กำหนดไว้ได้ทันที

วงเงิน ซื้อของ ร้านธงฟ้า “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 วงเงินซื้อของรอบใหม่จะโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ซึ่งตามปกติผู้ถือบัตรฯ ทุกคนจะได้รับวงเงินจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกคนจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมอีก 500 บาท ส่งผลให้วงเงินซื้อของสูงสุดเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน

วงเงินซื้อของตามปกติ

ทุกวันที่ 1 ของเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินนี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

วงเงินซื้อของเพิ่มเติม

รัฐบาลได้เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ผู้ถือบัตรฯ ทุกคนได้รับวงเงินซื้อของเพิ่มอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 รวมทั้งหมด 1,500 บาท

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 300 บาท รวมเป็น 800 บาทในเดือนพฤศจิกายน 2563
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 200 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2563

เงื่อนไขเงินซื้อของ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน”

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินซื้อสินค้าแบบปกติและแบบพิเศษ?

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ทุกคน” เนื่องจากเป็นความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของบัตรฯ โดยทั่วประเทศมีผู้ถือบัตรฯ ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคน

กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดวงเงิน 700-800 บาท ดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป

แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหน?

วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ

ได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาทแล้ว ลงทะเบีนคนละครึ่งได้อีกไหม?

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน 3,000 บาท หรือ โครงการคนละครึ่ง เนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้ว

e-Social Welfare บัตรคนจน

สำหรับประชาชนที่สงสัยว่า ตนเองมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสวัสดิการสังคมอื่นๆ ของรัฐบาลหรือไม่ ก็สามารถเช็คได้ที่ เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “สวัสดิการสังคม-บัตรคนจน” ผ่านระบบ e-Social Welfare

  • เข้าเว็บไซต์ e-Social Welfare ที่นี่
  • จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่

e-Social Welfare’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”

e-Social Welfare

  • หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้าง เป็นต้น

e-Social Welfare

แต่หาก ไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความว่า ไม่พบสิทธิ

e-Social Welfare

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team