Economics

‘คนละครึ่ง’ ยอดใช้สะสมทะลุพันล้าน คลังขู่ฟันการใช้จ่ายผิดเงื่อนไข!


คนละครึ่ง ยอดใช้สะสมล่าสุดอยู่ที่ 1,255.44 ล้านบาท รับตรวจพบการ “โอน-จ่าย” เงินผิดปกติจริง อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้ “สศค.” ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดผู้ลงทะเบียน แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และ ยอดผู้ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน เพื่อรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่เร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนนั้น มีการใช้จ่ายตามสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งแล้ว 2.6 ล้านคน คิดเป็นวงเงินรวมการใช้จ่ายสะสม 1,255.44 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 626.97 ล้านบาท และ ภาครัฐร่วมจ่ายอีก 598.47 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 229 บาทต่อครั้ง และ มีการใช้จ่ายครบทุกจังหวัด

คนละครึ่ง

สำหรับจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร
  2. สงขลา
  3. นครศรีธรรมราช
  4. สุราษฎร์ธานี
  5. เชียงใหม่

ทั้งนี้ สศค. ยืนยันว่า หากประชาชนใช้จ่ายแต่ละวันไม่ถึง 150 บาท ในส่วนของภาครัฐร่วมจ่ายนั้น วงเงินที่เหลือจะไม่ถูกตัดออก โดยยังสามารถสมทบไปใช้ต่อในวันอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันละ 150 บาทเท่านั้น หากประชาชนใช้จ่ายเต็มจำนวนที่รัฐช่วยออกให้วันละ 150 บาททุกวัน จะใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด 20 วัน แต่หากใช้ไม่ครบถึง 150 บาท ก็สามารถใช้จ่ายได้นานกว่า 20 วัน

ส่วนร้านค้า ที่ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกว่า 400,000 ร้านค้า ประกอบด้วย หาบเร่แผงลอย 50,000 ราย มีหน้าร้าน 170,000 ราย แบ่งเป็น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 125,539 ราย ร้านธงฟ้าประชารัฐ 42,399 ราย ร้านค้าโอทอป 10,593 ราย และ ร้านอื่น ๆ 46,421 ราย โดยในจำนวนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 200,000 ราย และ มีการใช้จ่ายจริง 132,000 ราย

สำหรับกรณีร้านค้า ไม่อยากเข้าร่วมโครงการ เพราะได้รับเงินโอนในส่วนของภาครัฐสมทบล่าช้านั้น นางสาวสุภัค กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าในวันถัดไป แต่หากติดวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือหยุดยาว จะโอนเงินให้ในวันทำการถัดไป ซึ่งกระทรวงการคลัง พยายามปรับปรุงเงื่อนไขการโอนเงินในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือ หยุดยาวให้เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ค้ามีสภาพคล่องไวขึ้น

“การโอนเงินให้ร้านค้า ทุกวันนี้ทำได้เร็วแล้ว คือ ในวันถัดไปที่มีการชำระสินค้ากัน แต่ในวันหยุด จะพยายามดูให้เร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ปัญหา คือ ต้องมีการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายแบบรายวัน ไม่ได้เงินมาทั้งก้อนแล้ว ตัดออกจากระบบ จึงอาจทำให้ผู้ค้าต้องได้รับเงินในวันถัดไปหลังจากวันหยุด” นางสาวสุภัค กล่าว

คนละครึ่ง

ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กระทรวงการคลัง กับ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบของโครงการคนละครึ่ง ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามตรวจสอบพฤติกรรม หรือ ธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยธนาคารกรุงไทย ได้นำระบบการป้องกันการทุจริตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลมาสนับสนุนโครงการ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือ มีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการจะมีการระงับการใช้แอปพลิเคชั่น และระงับการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที หากตรวจสอบพบว่า การใช้จ่ายผิดเงื่อนไขโครงการจริงจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ยอมรับว่า คนละครึ่ง ตรวจสอบ พบการชำระเงิน และ โอนเงินแบบผิดปกติจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับ สศค. และรอการประมวลผล ซึ่งทุก ๆ การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีผู้ทำผิดอยู่แล้ว แต่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรฐานการชำระและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” นายผยง กล่าว

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคนละครึ่ง มีประชาชนลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการเต็ม 10 ล้านคนแล้ว ตั้งแต่เวลา 21.40 น. ของวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา จึงได้มีการปิดรับลงทะเบียนชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม คนที่พลาดหวัง ลงทะเบียน คนละครึ่ง ไม่ทัน ขอให้อดใจรอ โดยกระทรวงการคลัง จะนำยอดผู้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน นำมาเปิด ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบใหม่หลังวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่ทราบว่า จะมียอดเท่าไร แต่จะยังไม่มีการขยายสิทธิลงทะเบียน ให้เกินกว่า 10 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี 4 เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้

  1. ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่า ได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ และ ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
  2. ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และ บริการต่างๆ
  3. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิด ต่อมาตรการ หรือ โครงการของรัฐ หรือ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือ มาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  4. หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ปฏิบัติตาม หรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือ เงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหาย ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม