Economics

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ พฤศจิกายน 2563 กดเงินสดได้ 3 รายการ

เดือนตุลาคมกำลังจะสิ้นสุดลงและเริ่มเข้าเดือนใหม่ พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับวงเงินช่วยเหลือรอบใหม่จากรัฐบาลอีกครั้ง

ในเดือน พฤศจิกายน 2563 นี้ บอกเลยว่าผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือแบบจุกๆ ทั้งหมด 7 รายการ ในจำนวนนี้สามารถ กดเงินสด ได้ 3 รายการ

The Bangkok Insight รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว …

บัตรคนจน ๒๐๑๐๒๕ 0

ตารางเงินเข้า “พฤศจิกายน 2563” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ในเดือน พฤศจิกายน 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือ 7 รายการ รายการไหน กดเงินสด ได้บ้างไปเช็คพร้อมกันเลยจ้า!

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ความช่วยเหลือ 4 รายการ กดเงินสดไม่ได้

1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2563 กดเงินสด

3. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติมจำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงิน 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

4. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ความช่วยเหลือ 1 รายการ กดเงินสดได้

5. ค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้พิการที่มีบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรคนจำนวน 200 บาท ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

โดยเบื้องต้นเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน 200 บาท จะโอนเข้าในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม ต้องรอฟังความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางอีกครั้ง

บัตรคนจน ๒๐๑๐๒๗ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ความช่วยเหลือ 2 รายการ กดเงินสดได้

6. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

7. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม