ดูหนังออนไลน์
Economics

โควิดฉุดยอดตั้งบริษัทใหม่ ก.ย. ลดลง คาดทั้งปีเกิน 6 หมื่นราย!


โควิดฉุดยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ของเดือน กันยายน 2563 ลดลง 1,318 ราย ส่งผลให้ 9 เดือนแรกมียอดทั้งสิ้น 50,178 ราย ลดลง 13% เชื่อทั้งปีจะเกิน 60,000 – 64,000 รายขึ้นไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงตัวเลขยอดการจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลทั่วประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563 ว่า เป็นยอดธุรกิจจัดตั้งใหม่ 5,636 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาลดลง 19% หรือลดลง 1,318 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 12,782 ล้านบาท

ทศพล ทังสุบุตร27101

แบ่งเป็นธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 592 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 237 ราย คิดเป็น 4% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 185 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 1,568 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ลดลง 19% หรือลดลง 370 ราย โดยมีมู ลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 8,480 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

แบ่งเป็นประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 123 ราย คิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 103 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 46 ราย คิดเป็น 3% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่ มกราคม-กันยายน 2563 มียอดทั้งสิ้น 50,178 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 13% หรือลดลง 7,430 ราย ขณะที่ยอดเลิกกิจการในช่วง 9 เดือนตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 63 มียอดทั้งสิ้น 10,393 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 13% หรือลดลง 1,561 ราย

จดทะเบียน27101

ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนกันยายน 2563 ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 774,012 ราย มูลค่าทุน 18.62 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 187,912 ราย คิดเป็น 24.28% บริษัทจำกัด จำนวน 584,818 ราย คิดเป็น 75.55% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,282 ราย คิดเป็น 0.17% ตามลำดับ

ทั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ตลอดช่วง 9 เดือนของปีนี้ ลดลงมาจากปัจจัยหลักผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้การดำเนินกิจการต่างๆได้ไม่เต็มที แม้ว่าประเทศไทยจะดูแลการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และมีการผ่อนคลายล็อกดาว์นในกิจการต่างๆมากขึ้น แต่การดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆยังอยู่ในประเทศ ทำให้การขยายกิจการบางธุรกิจสูงขึ้นแต่บางธุรกิจไม่ขยายตัวเต็มทีมากนัก

ดังนั้น เชื่อว่าจากแนวทางการดูแลการแพร่ระบาดโควิดของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าจะทำให้นักลงทุนใหม่สนใจเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐในช่วงปลายปีนี้ จะส่งผลให้การจดทะเบียนรายเดือนหลังจากนี้น่าจะอยู่ที่ 5,000 รายขึ้นไป จึงเชื่อว่ายอดจดทะเบียนทั้งปีน่าจะเกินกว่า 60,000 -64,000 รายขึ้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม