ดูหนังออนไลน์
Economics

ปตท.คุมเข้ม ยกระดับ ‘ตรวจสอบ- เฝ้าระวัง’ ท่อส่งก๊าซฯ ขึ้น 2 เท่า

ปตท. ยืนยันมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ ระบุ หลังเกิดเหตุที่บางบ่อ ได้ยกระดับการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ขึ้นเป็น 2 เท่า สูงกว่ามาตรฐานสากล 

วันนี้(25 ต.ค.) นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) เปิดเผย มาตรการด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายหลังเหตุการณ์เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่ว และเกิดเพลิงไหม้ ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

uio

นายอธิคม ยืนยันว่า ปตท. ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ASME B31.8) ในการบริหารจัดการท่อส่งก๊าซฯ อย่างเคร่งครัดตลอดมา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างการบริหารจัดการการขนส่ง และการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ เพื่อประสิทธิภาพในการส่งก๊าซฯ และความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

ปตท. มีการควบคุม และตรวจสอบการส่งก๊าซฯ ผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquistion System) หรือระบบSCADA ที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ซึ่งสามารถควบคุม และติดตามข้อมูลการส่งก๊าซฯ ได้ตามเวลาจริง (Real Time) ตลอด24 ชั่วโมง ทำให้สามารถทราบความผิดปกติของการส่งก๊าซฯ ได้ทันที

25631025 PressRelease นายอธิคม เติบศิริ
อธิคม เติบศิริ

นอกจากนี้ ยังมีสถานีควบคุมก๊าซฯ (Block Valve Station) ทำหน้าที่ตรวจสอบความดันอุณหภูมิ และปริมาณการไหลของก๊าซฯ ตลอดแนวท่อ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานควบคุมการส่งก๊าซฯ จะสามารถสั่งการปิดวาล์ว เพื่อตัดแยกระบบณจุดเกิดเหตุ ผ่านระบบ SCADA ได้โดยตรง

ทั้งนี้ ปตท. มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบบำรุงรักษาและเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่เข้มข้นอย่างสม่ำเสมอดังนี้

  • การตระเวนตรวจสอบแนวท่อ

ทั้งโดยรถยนต์ และพนักงานของปตท. (Pipeline Patrolling) เป็นประจำทุกสัปดาห์

  • การตรวจสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า กับโครงสร้างข้างเคียง

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการตัดแยกกระแสไฟฟ้าของระบบปกป้องท่อส่งก๊าซฯ จากความผุกร่อนภายนอก (Cathodic Protection: CP) เป็นประจำทุกเดือน

25631025 PressRelease ปตท. ยืนยันความปลอดภัยท่อส่งก๊าซฯ

  • การตรวจสอบการตัดแยกทางไฟฟ้า

ที่ใช้กับระบบการปกป้องท่อ จากความผุกร่อนภายนอก เป็นประจำทุกปี

  • การตรวจหาความผิดปกติของวัสดุเคลือบท่อ

ด้วยวิธี DCVG (Direct Current Voltage Gradient) และตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบในการปกป้องท่อส่งก๊าซฯจากการผุกร่อนภายนอก(CP) ด้วยวิธีCIPS (Close Interval Potential Survey) เป็นประจำทุก5 ปี

  • การตรวจสอบโดยกระสวยอัจฉริยะ หรือ Intelligent Pipeline Inspection Gauge (ILI PIG)

เป็นการส่งILI PIG เข้าไปในท่อ ในขณะที่มีการส่งก๊าซฯ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพท่อ แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพความสมบูรณ์ของท่อ เป็นประจำทุก 5 ปี โดยวิธีการตรวจสภาพด้วย ILI PIG เป็นวิธีตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วโลก

ปตท. มีการนำ ILI PIG มาใช้ทั้งชนิด MFL Pig หรือ Magnetic Flux Leakage เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบหาปริมาณเนื้อโลหะที่หายไป หรือก็คือ การตรวจสอบความผุกร่อนทั้งภายใน และภายนอกของระบบท่อ และชนิด Geometry PIG หรือ Caliper Pig เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ การเปลี่ยนรูปของท่อส่งก๊าซ เช่น ความไม่กลมท่อ รอยบุบ รอยย่นของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

25631025 PressRelease ภาพจำลองการส่งกระสวยอัจฉริยะ หรือ

ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบด้วย ILI PIG เกิดขึ้น ปตท. จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวตามมาตรฐาน ASME 31.8 โดยทันที เพื่อให้มั่นใจว่าระบบขนส่งก๊าซฯ ของ ปตท. มีความมั่นคง และปลอดภัยมากที่สุด

นายอธิคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ปตท. ยกระดับการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐาน โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ เป็น 2 เท่า ในทุกพื้นที่ ที่มีแนวท่อส่งก๊าซฯ พาดผ่านอีกด้วย

สำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุ ปตท. เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดตามขั้นตอน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งชิ้นส่วนท่อส่งก๊าซฯ และตัวอย่างดินในบริเวณจุดเกิดเหตุ ให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อวิเคราะห์ความเสียหาย

เมื่อได้รับ ผลการวิเคราะห์จาก MTEC จะส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster) วิเคราะห์สาเหตุต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม