Economics

ชงครม.สัปดาห์หน้า!! ของบเวนคืนมอเตอร์เวย์เพิ่ม 1.4 หมื่นล้าน


กรมทางหลวงของบเวนคืนมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี เพิ่ม 1.4 หมื่นล้าน คาดเข้าที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า  เร่งเบิกจ่ายให้เสร็จในเดือน ต.ค.นี้  เปิดทางผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ผุดไอเดีย เปิดให้รถเก๋งวิ่งมอเตอร์เวย์ 2 สายใหม่ฟรี ระหว่างติดตั้งระบบไม่แล้วเสร็จ บรรเทาปัญหาจราจร

ธานินทร์ สมบูรณ์
ธานินทร์ สมบูรณ์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. ได้ขอจัดสรรกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางใหญ่-กาญจนบุรี เพิ่มขึ้น จาก 5,420 ล้านบาท เป็น 19,637 ล้านบาท โดยคาดว่าจะบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 กันยายนนี้

ถ้าหาก ครม. เห็นชอบตามที่เสนอ ก็จะทำให้มีส่วนต่างค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มขึ้น 14,217 ล้านบาท โดย ทล. จะเร่งโยกย้ายงบอื่นๆ เพื่อนำมาจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ส่วนนี้ก่อน เพราะต้องการให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่และเดินหน้าการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว

เบื้องต้น ทล. วางแผนจะนำค่าก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2561 ที่ค้างอยู่ 9,217 ล้านบาท ไปจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ก่อนและจะนำงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 อีก 5,000 ล้านบาท ไปจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่เหลือทั้งหมด จากนั้นจึงขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14,217 ล้านบาท เพื่อชดเชยงบประมาณ 2 ก้อนดังกล่าว

“ถ้า ครม. เห็นชอบ ก็จะเร่งเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ทั้งหมดภายใน 1 เดือน เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทันที”นายธานินทร์กล่าว

ที่ผ่านมา ปัญหาค่าเวนคืนทำให้การก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี คืบหน้าเพียง 10-11% หรือล่าช้ากว่าแผนถึง 40% เบื้องต้นคาดว่าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายนี้จะแล้วเสร็จล่าช้าออกไป 8 เดือนถึง 1 ปี เป็นไตรมาสแรกปี 2564

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

เปิดให้รถเก๋งวิ่งมอเตอร์เวย์ 2 สายใหม่ฟรี

สำหรับโครงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายยบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 61,000 ล้านบาท ที่จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost นั้น

ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2560 (PPP) ส่งผลให้การลงทุนโอแอนด์เอ็มเสร็จล่าช้ากว่างานโยธาอย่างแน่นอน เพราะเมื่อทราบผลการประมูลโอแอนด์เอ็มแล้ว ก็ต้องใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งระบบอีกราว 2 ปีครึ่ง-3 ปี หรือแล้วเสร็จราวปลายปี 2564

สำหรับช่องว่าง ช่วงที่งานโยธาแล้วเสร็จ แต่งานติดตั้งระบบโอแอนด์เอ็มยังไม่แล้วเสร็จนั้น ทล. ก็มีนโยบายจะทดลองเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 สาย คือ บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี แบบไม่เก็บค่าผ่านทาง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร แต่ผู้ใช้บริการต้องเป็นรถยนต์ส่วนตัว (รถเก๋ง) ขนาด 4 ล้อและ 6 ล้อเท่านั้น เพราะรถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 10 ล้อ อาจส่งผลกระทบต่อการบำรุงรักษาถนน ซึ่งอยู่ในสัญญาโอแอนด์เอ็มได้

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

เปิด One Stop Service สำหรับรถขนาดใหญ่พิเศษ

นอกจากนี้ ทล. ได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) สำหรับขออนุญาตเดินรถที่มีลักษณะพิเศษ มีขนาดใหญ่ หรือบรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่ บนมอเตอร์เวย์ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน

ศูนย์แห่งนี้จะช่วยลดระยะเวลาการขออนุญาตลงจาก 61 วัน เหลือ 15 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ นอกจากนี้กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้มีการยื่นขอใบอนุญาตทางออนไลน์ ซึ่งจะลดระยะเวลาการอนุมัติเหลือ 7 วัน คาดว่าจะเริ่มใช้ได้จริงในอีก 6-7 เดือนข้างหน้า ขณะเดียวกันศูนย์แห่งนี้จะช่วยออกแบบเส้นทาง เพื่อทำให้การวิ่งรถปลอดภัยและไม่สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐาน อย่างถนนหรือสะพาน

แก้ กม.จ่อปรับเจ้าของรถบรรทุกน้ำหนักเกิน “หลักแสน”

ทล. ยังอยู่ระหว่างแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบทลงโทษรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยร่างกฎหมายใหม่จะไม่ลงโทษคนขับรถบรรทุกด้วยการจำคุก เพราะทำให้คนขับไม่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงจะเปลี่ยนไปเน้นบทลงโทษ เรื่องการปรับเจ้าของรถหรือเจ้าของสินค้าแทน

เบื้องต้นจะกำหนดบทปรับแบบขั้นบันได ยิ่งน้ำหนักเกินมาก จะยิ่งถูกปรับมากขึ้น แต่สูงสุดจะไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยปัจจุบัน ทล. ยังอยู่ระหว่างหารือกับเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเรื่องการแก้ไขกฎหมาย คาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงมีผลบังคับใช้จริง

ธานินทร์ สมบูรณ์
ธานินทร์ สมบูรณ์

“ธานินทร์” ปัดคำชวน 2 พรรคการเมือง

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (21 ก.ย.) นายธานินทร์ จะทำงานในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นวันสุดท้าย เนื่องได้ยื่นหนังสือลาออก เพราะปัญหาสุขภาพ โดยนายธานินทร์ยอมรับว่ามีพรรคการเมือง 1-2 พรรค มาทาบทามให้ลงเล่นการเมือง แต่ก็ได้ปฏิเสธไป เพราะหลังจากนี้ต้องการพักผ่อนและรักษาสุขภาพ

ทั้งนี้ นายธานินทร์ ไม่ขอฝากอะไรไว้ ก่อนหมดวาระ เพราะตนก็เจอหน้านายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งอธิบดี ทล. คนใหม่อยู่ทุกวัน ในช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจไปให้นายอานนท์แล้ว เพื่อให้การทำงานใน ทล. เป็นไปอย่างราบรื่น

โดยตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนนี้เป็นต้นไป นายอานนท์จะมาดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดี ทล. แทนตน และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะว่าที่อธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) ก็จะมาดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดี ขบ. แทนนายสนิท พรหมวงษ์ ซึ่งทำงานในวันนี้ (21 ก.ย.) เป็นวันสุดท้ายเช่นกัน