Economics

สรท.มองส่งออกปีนี้ดิ่งหนัก! คาดติดลบ 8% จี้รัฐดูแลค่าเงินบาท


สรท.มองส่งออกปีนี้ดิ่งหนัก! คาดติดลบ 8% หรือช่วงคาดการณ์ติดลบ 10 ถึง 8% จี้รัฐรักษาเสถียรภาพเงินบาทให้อยู่ในระดับ 34 บาท/ดอลลาร์

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก ประเมินว่า การส่งออกของไทยในปี 63 มีโอกาสหดตัวน้อยลงมาอยูที่ติดลบ 8% จากที่ประมาณการไว้ที่ติดลบ 10 ถึง 8% โดยมีปัจจัยบวกสำคัญ คือ อุปสงค์ทั่วโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เห็นได้จากดัชนีทางเศรษฐกิจในหลายส่วน เริ่มมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย

ส่งออก6101

อาทิ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายผลิตในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีค่าเกิน 50 แสดงถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิต และยอดคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกทั่วโลกที่ขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ส่งผลให้การส่งออกสินค้ากลุ่มที่มีศักยภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น สินค้าอาหาร (ข้าวกลุ่มพรีเมียม ทูน่ากระป๋อง) สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานที่บ้าน (เครื่องใช้ไฟฟ้า) และสินค้าเพื่อการป้องกันการระบาดของโรค (ถุงมือยาง)

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่

1. กำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลกที่ยังมีความอ่อนแอ
2. เงินบาทที่ยังอยู่ในระดับแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
3. ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ
4. ปัญหาภัยแล้ง
5. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ สรท. มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ

1. รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับ 34 บาท/ดอลลาร์
2. แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่เพียงพอ
3. แก้ปัญหาการปรับเพิ่มอัตราค่าระวางและค่าบริการภายในประเทศ
4. แก้ปัญหาปริมาณระวางเรือและตู้บรรจุสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

น.ส.กัณญภัค กล่าวถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ว่า สิ่งที่ภาคเอกชนอยากให้เข้ามาดูเร่งด่วน คือ การใช้มาตรการเยียวยาทั้งภาคธุรกิจและประชาชนระดับรากหญ้า เพื่อให้เงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาด้านภาษีต่าง ๆ ที่จะจัดเก็บกับภาคธุรกิจอาจจะชะลอออกไปก่อน เพื่อให้ภาคธุรกิจฟื้นตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม