Economics

‘พาณิชย์’ ตีทะเบียนสินค้า GI ใหม่ 2 รายการ ‘กล้วยตากสังคม-ทุเรียนชะนีเกาะช้าง’


กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ใหม่ 2 รายการ “กล้วยตากสังคม-ทุเรียนชะนีเกาะช้าง”

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ เพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ กล้วยตากสังคม จังหวัดหนองคาย และ ทุเรียนชะนีเกาะช้าง จังหวัดตราด ทำให้ปัจจุบัน มีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว 132 รายการ ครอบคลุม 76 จังหวัด

ทุเรียนเกาะช้าง
ภาพประกอบเท่านั้น

สำหรับลักษณะเด่นของกล้วยตากสังคม จังหวัดหนองคาย คือเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์ปากช่อง 50 ที่ผ่านการตากแดดและอบด้วยความร้อนในเตาถ่าน ทำให้กล้วยตากสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด นุ่ม และหนึบ มีรสชาติหวานธรรมชาติ มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง ปลูกและแปรรูปในเขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ส่วนทุเรียนชะนีเกาะช้าง จังหวัดตราด มีผลรี ยาว หนามใหญ่และห่าง เปลือกบาง สีผิวน้ำตาลปนแดง เนื้อทุเรียนหนา สีเหลืองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอม ปลูกเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

นอกจากการผลักดันขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญายังเดินหน้าให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสินค้า GI ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ GI และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า GI เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม