Economics

หาวิธีลด ‘ค่าทางด่วน-มอเตอร์เวย์’ รับหยุดยาว 2 ช่วง เดือน พ.ย. และ ธ.ค.

“ศักดิ์สยาม” สั่งศึกษากฎหมาย หาวิธีลด “ค่าทางด่วน-มอเตอร์เวย์” รับการเดินทางหยุดยาว 2 ช่วง เดือน พ.ย. และ ธ.ค.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยระหว่างการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทางไกล ผ่านระบบ Zoom วันนี้ (22 ก.ย. 63) ว่า  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 2 ช่วง ได้แก่

มอเตอร์เวย์ ทางด่วน หยุดยาว

  • วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
  • วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 ต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 ธันวาคม 2563

ดังนั้น จึงขอมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ทางด่วน ภาพจากคมนาคม2

นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า จะสามารถยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยเฉพาะการทางพิเศษฯ ต้องไปประสานงานกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทางพิเศษ (ทางด่วน) ว่า จะยกเว้นค่าผ่านทางได้หรือไม่อย่างไร หากทำได้ ก็ขอให้ BEM ทำหนังสือยินยอมยกเว้นค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปสู่ข้อพิพาทกลายเป็นคดีฟ้องร้องค่าโง่ได้อีก

อ่านข่าวเพิ่มเติม