ดูหนังออนไลน์
Economics

กางกระเป๋าเงินรอ! คลังเตรียมสรุปแจกเงิน 3000 บาทก่อนชง ครม.

แจงเงิน 3000 บาท “กระทรวงการคลัง” เตรียมสรุปแนวทางแจกเงินทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอที่ประชุม ครม.วันที่ 22 กันยายน 2563 ย้ำ! ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคน

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการฯ เพื่อรองรับการใช้จ่ายซื้อสินค้ารายละ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายถือบัตรสวัสดิการฯ 14 ล้านคน

แจกเงิน ประสงค์17963

ส่วนโครงการ “คนละครึ่ง” ภาครัฐเตรียมร่วมจ่าย (Co-pay) เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก อายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านคน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีรายได้ประจำและผู้มีรายได้ต่ำกว่าขีดเส้นความยากจน สำหรับผู้มีรายได้น้อยเตรียมโอนผ่าน “แอปเป๋าตัง” เพื่อให้เงินใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้รูปแบบจ่าย คนละครึ่ง เหมือนกับผู้มีรายได้ประจำสามารถใช้เงินได้เลย

อย่างไรก็ตาม เตรียมเปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือนตุลาคม หวังให้เกิดการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมไม่เกินคนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

เบื้องต้นมีกลุ่มร้านค้าในระบบ ซึ่งลงทะเบียนผ่านโครงการชิมช้อปใช้ไปแล้ว 180,000 ราย โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท เตรียมสรุปแนวทางให้ชัดเจนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอที่ประชุม ครม. วันที่ 22 กันยายนนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม