ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็คเงื่อนไข ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเงินซื้อสินค้าเพิ่ม 500 บาท


ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 14 ล้านคนทั่วประเทศ เพราะเมื่อวานนี้ (16 ก.ย. 63) คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มวงเงินใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

มาตรการดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ส่วนเงื่อนไขในการรับเงิน 500 บาทจากโครงการนี้จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันได้เลยจ้า!

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท

เงื่อนไข “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับเงิน 500 บาท

  • ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้?

ผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 14 ล้านคนทั่วประเทศ

  • ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่?

โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือ บัตรคนจน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน หรือรวมแล้ว 1,500 บาท จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน

  • กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ผู้ถือ บัตรคนจน ไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาทดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท

  • จะได้เงินเมื่อไหร่?

ปัจจุบันขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เสร็จสิ้น โดยหลังจากนี้ จะมีนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 กันยายน 2563 จึงคาดว่า จะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

  • งบประมาณที่ใช้มาจากไหน?

โครงการฯ นี้ใช้ประมาณรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท โดยนำมาจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท

  • ได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาทแล้ว จะได้รับแจก 3,000 บาทอีกหรือไม่?

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน 3,000 บาท หรือ โครงการคนละครึ่ง เนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้ว

บัตรคนจน ๒๐๐๙๑๗ 1

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคืออะไร?

วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ สามารถนำวงเงินดังกล่าว ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

โดยผู้ถือบัตรฯ สามารถเช็คตำแหน่งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ที่นี่

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรคนจนยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอีก 2 รายการ ซึ่งจะได้รับทุกวันที่ 1 ของเดือนเช่นกัน คือ ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท, รถทัวร์ บขส. 500 บาท, ค่ารถไฟ 500 บาท และ ค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม