Economics

อย่าเข้าใจผิด! ‘ธปท.’ ยัน ‘เงินบาท’ ใช้ซื้อทองคำได้

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” แจงข่าวลือ! ยืนยันไม่ได้มีการบังคับให้ต้องเลือกใช้เงินสกุลใดสกุลหนึ่งในการซื้อทองคำ

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ภายในปีนี้จะไม่สามารถใช้เงินบาทซื้อทองคำได้อีกต่อไป โดยนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำจะต้องซื้อขายทองคำเป็นเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

ธปท.10963

ธปท. ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากการปรับระบบนิเวศของการลงทุนในทองคำมีเป้าหมายเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจซื้อขายทองเพื่อการลงทุน เช่น เทรดทองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกชำระเป็นเงินบาท หรือ เงินตราต่างประเทศผ่านบัญชี FCD ได้ โดย ไม่ได้มีการบังคับให้ต้องเลือกใช้สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งในการซื้อทองคำ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถซื้อขายทองแท่งและทองรูปประพรรณที่ร้านทองโดยใช้เงินบาทได้ตามปกติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม