ดูหนังออนไลน์
Economics

โควิดฉุดยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือน ก.ค. ร่วง 12%


“กระทรวงพาณิชย์” เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7 เดือนลดลงต่อเนื่อง เฉพาะเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 5,667 ราย ลดลง 12% เชื่อทั้งปีจะเกินกว่า 65,000 -70,000 ราย

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลทั่วประเทศเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเป็นยอดธุรกิจจัดตั้งใหม่ 5,667 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาลดลง 12% หรือลดลง 762 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 16,714 ล้านบาท แบ่งประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 576 ราย คิดเป็น 10% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 246 ราย คิดเป็น 4% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 172 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

Capture213

ทั้งนี้ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,261 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ลดลง 21% หรือลดลง 333 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 7,668 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 90 ราย คิดเป็น 7% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 78 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหาร 38 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ 7 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม มียอดทั้งสิ้น 39,004 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 13% หรือลดลง 4,885 ราย ขณะที่ยอดเลิกกิจการในช่วง 7 เดือนตั้งแต่มกราคม – กรกฎาคม มียอดทั้งสิ้น 7,488 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 9% หรือลดลง 773 ราย ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 768,874 ราย มีมูลค่าทุน 18.53 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ แม้ว่ายอดจดทะเบียนตั้งใหม่ตลอดช่วง 7 เดือนของปีนี้ ลดลงมาจากปัจจัยหลักผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้ไม่เต็มที แม้ว่าประเทศไทยจะดูแลการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และมีการผ่อนคลายล็อกดาว์นในกิจการต่าง ๆ มากขึ้น แต่การดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ยังอยู่ในประเทศ ทำให้การขยายกิจการยังไม่เต็มทีมากนัก

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจากแนวทางการดูแลการแพร่ระบาดโควิดของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าจะทำให้นักลงทุนหใหม่มั่นใจจะดำเนินธุรกิจมากขึ้น จึงเชื่อว่ายอดจดทะเบียนทั้งปีน่าจะเกินกว่า 65,000 -70,000 รายได้แน่นอน

118474653 3228840943878774 1380694738798350465 o

อ่านข่าวเพิ่มเติม