ดูหนังออนไลน์
Economics

พาณิชย์ผนึก 9 แบงก์ลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประสานความร่วมมือไปยังธนาคารพันธมิตรทั้ง 9 แห่งในการลดค่าบริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารนำร่องในการลดค่าบริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้

kulanee
กุลณี อิศดิศัย

การเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้นหลัง ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ สถิติผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารทั้ง 9 แห่ง ขยายตัวขึ้นถึง 12% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มาอยู่ที่  872,391 ราย

อัตราค่าบริการใหม่

  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล  100 บาท/ฉบับ จากเดิม  150 บาท/ฉบับ
  2. รับรองสำเนาเอกสารหรืองบการเงิน  20 บาท/แผ่น ทั้งหมด จากเดิม  1-5 แผ่น ราคา 100 บาท และแผ่นที่ 6 ขึ้นไป คิดแผ่นละ 20 บาท 

นอกจากนี้ กรมยังมีนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ “บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) ซึ่งนายทะเบียนลงนามรับรองด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัว

ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบคำขอตามขั้นตอนผ่านเว็บไซต์กรม พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท ระบบจะสร้างไฟล์เอกสาร และจัดส่งพาสเวิร์ดเพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ในการดาวน์โหลดไฟล์ และนำไปใช้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทุกที่ทุกเวลา ภายในระยะที่กำหนดการพิมพ์ออกจากไฟล์ในรูปแบบเอกสารเป็นการรับรองของผู้พิมพ์ออก

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight