Economics

‘ศบศ.’ จัดหนัก! เพิ่มสิทธิ์ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เป็น 10 คืน-ตั๋วเครื่องบิน 2 พัน


“ศบศ.” เคาะ 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดหนัก! ขยายสิทธิ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จาก 5 คืน เป็น 10 คืน สนับสนุนตั๋วเครื่องบินจาก 1,000 บาท/คน เป็น 2,000 บาท/คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งแนวทางดูแล และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ออกเป็น 2 ส่วน

เราเที่ยวด้วยกัน19863

ส่วนที่ 1 ให้ดูแลระดับพื้นที่ มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่ดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และดำเนินการภายใต้งบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ที่รออนุมัติจากสภาฯ

ส่วนที่ 2 ดูแลระดับประเทศ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พิจารณามาตรการเชิงรับที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเร่งด่วน ซึ่งจะมีการรวบรวมมาตรการจากฝ่ายต่าง ๆ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาว และคณะอนุกรรมการรับฟังข้อคิดเห็น โดยจะมีตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าไทยร่วมด้วย และมีการตั้งคณะกรรมการติดตามวัดผลมาตรการดำเนินการออกมา โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธาน

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ศบศ. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบศ.อนุมัติ 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้แก่ ขยายสิทธิ์จากคนละ 5 คืน เป็น 10 คืน และขยายการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจาก 1,000 บาท/คน เป็น 2,000 บาท/คน

IMG 20200819104505000000

โดยที่ผ่านมาโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีการใช้สิทธิ์แค่ 550,000 คืน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 5 ล้านคืน จึงต้องมีการปรับปรุงและขยายสิทธิ์เพิ่มเติม ซึ่งยืนยันว่า จะไม่มีการยกเลิกโครงการดังกล่าว แต่จะมีการปรับปรุงและแก้ไขโครงการไปเรื่อย ๆ

ส่วนมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่กระทรวงการคลังดำเนินการแล้ว มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน โดยให้ รมว.แรงงาน เร่งทำมาตรการเสนอ โดยให้จัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้ารวมอยู่ในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ซึ่งเบื้องต้น เท่าที่มีการรวบรวมขณะนี้ มีตำแหน่งสามารถจ้างงานได้อีก 600,000-700,000 ตำแหน่ง รองรับจากปัจจุบันที่มีอัตราว่างงาน 750,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีการรวบรวมและจัดจ็อบเอ็กซ์โป เพื่อให้คนรับรู้ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งแนวทางจะไม่ใช่การแจกเงิน แต่จะเป็นลักษณะโคเพล์ ทั้งนี้ ทั้งหมดให้มีการจัดทำรายละเอียดและเสนอ ศบศ.อีก 2 สัปดาห์

ด้านนายสมิทธ์ พนมยงค์ โฆษก ศบศ. กล่าวว่า มาตรการเราเที่ยวด้วยกันจะมีการขยายสิทธิ์เพิ่มเติมจะดึงภาคธุรกิจและเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมใช้สิทธิ์ด้วย รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกระตุ้นให้มีการเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศ จากเดิมกระจุกตัวอยู่รอบกรุงเทพฯ ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยืนยันจะไม่ใช่รูปแบบการแจกเงิน แต่จะใช้รูปแบบลักษณะโคเพล์ คือ เอกชนและรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกับโครงการเที่ยวด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม