Economics

จ่อปล่อยกู้ 8,770 ล้าน! อุ้มเกษตรกรเลี้ยงจระเข้นับล้านตัว

“อลงกรณ์” นัดถก “คณะกรรมการฟื้นฟูฯประมง” 25 ส.ค.นี้ เคาะโครงการสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้วงเงิน 8,770 ล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปิดเผย ว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประชุมในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ จะมีการหารือพิจารณาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการวงเงิน 8,770 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐและจีน จนถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19

GettyImages จระเข้

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่มีการเลี้ยงในระบบรวม 1,189,836 ตัวทุกภาคทั่วประเทศ 1,150 รายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 ประกอบด้วยผู้เพาะเลี้ยง, ผู้ค้าและผู้เลี้ยง (ครอบครอง) โดยเฉพาะขณะนี้มีจระเข้ขนาด 1.8 เมตรขึ้นไป (อายุ 3 ปี ) ค้างในบ่อเลี้ยงของเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว เป็นภาระให้กับเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนค่าดูแลและค่าอาหาร

อย่างไรก็ตาม จระเข้ไทย เป็นหนึ่งในจระเข้ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่ดีที่สุดในโลก หากคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงให้ความเห็นชอบก็จะเสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จัดการประชุมนัดพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ประกอบการจระเข้ ที่ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมง พร้อมด้วยนายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง สมาคมฟาร์มจระเข้ไทย ผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้ ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตัวแทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐ และจีน จนถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19

โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการกระจายสินค้าจระเข้ และได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อ soft loan สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการจระเข้วงเงินสินเชื่อ 8,770 ล้านบาท ซึ่งรัฐชดเชยดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการจระเข้ไทย และรับซื้อจระเข้จากเกษตรกร ในช่วงปี 2563-2564 ประมาณ 150,000 ตัว ระยะปลอดชำระ 3 ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างเสถียรภาพของตลาดจระเข้

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ได้แสดงความกังวลกรณีจระเข้ อาจหลุดลงแหล่งน้ำสาธารณะ จึงมอบกรมประมงร่วมกับสมาคมจระเข้ ตรวจตราอย่างใกล้ชิด สำหรับการส่งออกจระเข้ทั้งตัวเป็น ผลิตภัณฑ์เนื้อและหนังจระเข้ในปี 2562 มีมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาทและก่อนเกิดสงครามการค้าสหรัฐ – จีน มีมูลค่าส่งออกกว่า 6 พันล้านบาท โดยมีจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และยุโรปเป็นตลาดใหญ่ของไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo