Economics

‘เครดิตบูโร’ เตือน!! สถาบันการเงินออกหนังสือแจ้งเหตุกรณีปฏิเสธสินเชื่อลูกค้า

“เครดิตบูโร” เตือน!! สถาบันการเงินสมาชิกออกหนังสือแสดงเหตุผลกรณีปฏิเสธสินเชื่อลูกค้า ตามกฎหมายประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า ด้วยเครดิตบูโรได้รับแจ้งจากผู้ยื่นคำขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรหลายรายผ่านช่องทางต่าง ๆ ว่า เมื่อสถาบันการเงินได้รับรู้ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอสินเชื่อแล้ว ภายหลังจากผู้ยื่นคำขอสินเชื่อลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลจากเครดิตบูโรแล้ว สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีเหตุให้ต้องปฏิเสธการให้สินเชื่อ

เครดิตบูโร

ทั้งนี้ พบว่า สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกบางราย ไม่ได้ออกหนังสือปฏิเสธสินเชื่อให้แก่ผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกที่จะต้องแสดงเหตุผลในการปฏิเสธการให้สินเชื่อให้ผู้ยื่นคำขอสินเชื่อทราบเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดตามที่ได้ตกลงกันไว้ และเป็นสิทธิ์ของผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ (ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด) ที่จะได้รับหนังสือดังกล่าว เพื่อนำมายื่นใช้สิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับเครดิตบูโร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ทั้งนี้ การไม่ดำเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าวอาจทำให้สมาชิกซึ่งเป็นองค์กรสถาบันการเงิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาชิกได้รับโทษทางอาญาในอัตราสูงตามที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ด้วยเหตุดังกล่าวเครดิตบูโรจึงได้ขอความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกให้ความเข้มงวดและกำชับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิเสธการให้สินเชื่อให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความระมัดระวัง หากเกิดกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามขอได้โปรดพิจารณาลงโทษสถานหนัก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หากปัญหาดังกล่าวยังคงมีเพิ่มมากขึ้นหรือถูกละเลยจนเกินสมควรแล้ว เครดิตบูโรอาจมีความจำเป็นจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เพื่อพิจารณาต่อไป

เครดิตบูโร

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการตรวจเครดิตบูโร สามารถติดต่อได้ดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบรอรับได้เลย (ค่าบริการ 100 บาท) ภายใน 15 นาที

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

* เฉพาะเครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) l นิติบุคคล l นิติบุคคล (มอบอำนาจ) l ชาวต่างชาติ

**นิติบุคคลยังใช้บริการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ด้วยค่ะ

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ บริเวณลานจอดรถ ใกล้ทางเข้าธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ

  • เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

ตรวจสอบเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมล (ค่าบริการ 150 บาท) ภายใน 3 วันทำการ

ผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”

ผ่านโมบายแอป “Krungthai Next”

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน (ค่าบริการ 150 บาท) ภายใน 7 วันทำการ

1. เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) กรุงศรี, กรุงไทย, ธนชาต, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์

– แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง

2. ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์

– มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น
– ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)

3. ใช้โมบาย แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ธนาคารมือถือกรุงไทย, ธนชาต, ทีเอ็มบี

– ทำรายการผ่านธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ

4. ใช้บริการธนาคารออนไลน์ กรุงศรี, กรุงไทย

– มีบัญชีธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์

5. ที่ทำการไปรษณีย์ เฉพาะสาขาที่ให้บริการ ตรวจสอบสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการ >> คลิก <<

* สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center โทร.1545 หรือ www.thailandpost.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo