Economics

เช็คด่วน! ‘รถไฟ’ ยกเลิก 22 ขบวนเซ่นพิษโควิด ผู้โดยสารขอเงินคืนได้เต็มจำนวน


เช็คด่วน! “รถไฟ” ประกาศยกเลิกเดินรถชั่วคราว 22 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ผู้โดยสารแจ้งขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา

dddc8849 d924 4a5e b853 ce259b663652

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 22 ขบวน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม รวมถึงสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยการรถไฟฯ จะเริ่มงดเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับขบวนรถที่มีความใกล้เคียงกับขบวนรถที่ถูกยกเลิกเพื่อเป็นการทดแทนได้ สำหรับขบวนรถที่งดเดินมีจำนวน 22 ขบวน ดังนี้

รถไฟ สายเหนือ

รถไฟ อีสาน

รถไฟ สายใต้

นายวรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านมาตรการเสริม ได้มีการพ่วงตู้โดยสารที่เป็นรถนั่ง และนอนประเภทต่าง ๆ เพิ่มไปกับขบวนรถที่รองรับขบวนรถที่ยกเลิกไป นอกจากนี้ได้เพิ่มจุดจอดของขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร เป็นกรณีชั่วคราว

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ (27 มี.ค.) เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง