Economics

‘คมนาคม’ จ่อปรับลดความถี่ ‘ขนส่งสาธารณะ’ หนุนประชาชนอยู่บ้าน


“กระทรวงคมนาคม” มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด ให้ปรับลดความถี่ขนส่งสาธารณะทุกโหมด สนับสนุนประชาชนอยู่บ้าน ลดการระบาดของไวรัส

S 30441596

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังการประชุมหารือกับหัวหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (25 มี.ค.) ว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมแผนรองรับการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสั่งการให้หน่วยงานระบบขนส่งสาธารณะทุกโหมด ทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ไปศึกษาข้อกฎหมายว่า สามารถออกเป็นประกาศอะไรได้บ้าง ที่จะควบคุมและยับยั้งการเดินทางของประชาชนได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ด้วย

dddc8849 d924 4a5e b853 ce259b663652

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะรายงานตัวเลขผู้ใช้บริการ พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังให้ทราบทุกวัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการให้บริการ หากพบว่ายังมีผู้ใช้บริการจำนวนสูง ก็จำเป็นต้องทยอยปรับลดความถี่ในการให้บริการลง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่บ้าน ตามมาตรการของรัฐบาลเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ