Economics

‘ถาวร’ ตัดพ้อปัญหาเวนคืนทำ ‘รถไฟทางคู่’ ล่าช้า ทำได้แค่รอ


“ถาวร” ตัดพ้อปัญหาเวนคืนทำ “รถไฟทางคู่” ก่อสร้างล่าช้า ทำได้แค่รอกระบวนการยุติธรรม

0000ดกหดกหดกห

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงคมนาคม วันนี้ (5 มี.ค.) ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รายงานว่า ปัจจุบันการก่อสร้างรถไฟทางคู่ยังล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงการฟ้องร้อง

S 7577623

ทั้งนี้ การเวนคืนที่ดินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้โครงการล่าช้า เนื่องจากมีหลายขั้นตอน เริ่มจากการเจรจา เวนคืน หากไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์ จนไปถึงการฟ้องขับไล่ โดยต้องยอมรับว่า การออกกฎหมายเวนคืนที่ดินใช้เวลาค่อนข้างนาน บางครั้งเมื่อกฎหมายออกมาแล้ว ประชาชนก็ไม่ยินยอมให้เวนคืนอีก

แม้การดำเนินโครงการจำนวนมากจะติดปัญหาเรื่องนี้ แต่สิ่งที่ภาครัฐทำได้ก็คือ รอกระบวนการของศาล เนื่องจากประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพสูง ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเสี่ยงอยากถูกฟ้องด้วยข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยยอมรับว่า ปัญหานี้ทำให้การก่อสร้างรถไฟทางคู่ล่าช้า ส่วนเป็นเส้นทางใดต้องสอบถามรายละเอียดจากการรถไฟฯ