Economics

‘ศักดิ์สยาม’ เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมจราจร ‘เกาหลีใต้’ ชูต้นแบบด้านเทคโนโลยี


ศักดิ์สยามนำทีมคมนาคม เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมจราจรและด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เกาหลีใต้ ชูเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

668802

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เปิดเผยหลังเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมจราจร (Traffic Center) ภายใต้การบริหารจัดการ โดยการทางพิเศษแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Expressway Corporation: KEC) เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) ว่า ศูนย์ควบคุมจราจรของประเทศเกาหลีใต้ มีจุดเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบกับนวัตกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) มาสนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการปัญหาจราจร บังคับใช้กฎหมาย และเฝ้าระวัง แจ้งเตือน พร้อมกับสนับสนุนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ภายในศูนย์ฯ​ มีจอภาพขนาดใหญ่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง​ ๆ​ บนทางด่วน​ ซึ่งมีการติดตั้งทุกระยะ 2 กิโลเมตร โดยกล้องวงจรปิดสามารถสังเกตการณ์ได้ 360 องศา ซูมดูรายละเอียดได้ในระยะรัศมีทำการ 1 กิโลเมตร เชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง

668801

นอกจากนี้ได้ติดตั้งระบบตรวจจับ (Sensor) ภายใต้พื้นผิวจราจร เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง​มาประมวลผลวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลความหนาแน่นของรถและสภาพการจราจร​ทั่วไปที่เป็นปัจจุบัน (Realtime) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจตราความเรียบร้อยและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ​ รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง​ ๆ​ อย่างมีประสิทธิภาพ​ ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานและบูรณาการข้อมูลร่วมกับทางหลวงท้องถิ่นและตำรวจ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน การทำงานของศูนย์ฯ เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและลดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลากรได้เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายและสังเกตการณ์ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Hi-pass Multi-Lane Free Flow (MLFF) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับระบบ​ Easy​ Pass ของไทย​ แต่มีความทันสมัยกว่าเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณที่มีความแม่นยำ​ ไม่มีไม้กั้น​ และมีช่องจราจรตั้งแต่​ 2​ ช่องจราจรขึ้นไป สามารถรับข้อมูลได้ ณ อัตราความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งระบบจะไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อนในกรณีที่รถเปลี่ยนช่องจราจรขณะเข้า​ด่านเก็บค่าผ่านทาง จึงสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหรือรถชะลอตัวขณะเข้าด่านฯ​ และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญ

668813

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และคณะได้เยี่ยมชมโครงการจุดพักรถ – พื้นที่เชิงพาณิชย์ ที่จัดสรรพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน​ (Community Mall)​ เชื่อมโยงผู้ใช้บริการทางด่วนและชุมชนทั้งสองฝั่ง ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง​ ๆ​ ที่ผสมผสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกัน เป็นการพัฒนาจุดพักรถและบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ที่มีพื้นที่จำกัด​ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่จุดพักรถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด​และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด