ดูหนังออนไลน์
Economics

คนไทยฮิต ‘วิ่ง’ คาดปีนี้เงินหมุนเวียนพุ่ง 1,700 ล้านบาท


“ศูนย์วิจัยกสิกร​ไทย” ชี้ธุรกิจจัดงานวิ่งในไทยปีนี้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกร​ไทย ระบุว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จำนวนงานวิ่งที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับนักวิ่งที่เข้าร่วม มีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยทะลุ 1,000 รายการเป็นครั้งแรกในปี 2561 และในปี 2562 มีถึง 1,872 รายการทั่วประเทศไทยการเพิ่มขึ้นของงานวิ่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการจัดในต่างจังหวัดที่ปัจจุบันกระจายไปครอบคลุมเกือบครบทุกจังหวัด ขณะที่งานวิ่งในกรุงเทพฯ ค่อนข้างทรงตัวหรือเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่า

RunBiz FB 2002

ทั้งนี้ ประเมินว่า ในปี 2563 ธุรกิจจัดงานวิ่งในไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท มีนักวิ่งที่เข้าร่วมประมาณ 4-6 ล้านคน และงานวิ่งทั้งปีน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,800 รายการ โดยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา จะเป็นปัจจัยเฉพาะที่มีผลต่อบรรยากาศการจัดงานวิ่งและทำให้นักวิ่งมีความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมงานภายใต้สมมติฐานที่สถานการณ์ความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนาคลี่คลายลงในช่วงครึ่งปีแรก งานวิ่งส่วนใหญ่คงจะถูกจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และกว่า 80% ของการจัดงานทั้งปีจะเป็นงานวิ่งในต่างจังหวัด

ความท้าทายของธุรกิจจัดงานวิ่ง อยู่ที่การดึงดูดฐานนักวิ่ง ทั้งนักวิ่งประจำและนักวิ่งหน้าใหม่ที่มีกำลังซื้อให้ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อมากนักและผู้บริโภคมีทางเลือกของการออกกำลังกายที่หลากหลาย อีกทั้งจำนวนผู้จัดงานก็เพิ่มขึ้น ดังนั้น การยกระดับการจัดงานวิ่งจากประเภททั่วไป ไปสู่งานวิ่งระดับชาติตามมาตรฐานสากล จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ธุรกิจรับจัดงานวิ่งที่มีศักยภาพควรพิจารณา แม้จะมีความท้าทาย แต่หากทำได้จะเปิดโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก

Siree Osiri OHO BANGKOK