Economics

โพลเผยประชาชน 63% กดดันไม่มีเงินใช้จ่าย แนะรัฐควบคุมราคาสินค้า


สวนดุสิตโพลเผยประชาชน 63% กดดันค่าครองชีพสูง ไม่มีเงินใช้จ่าย แนะรัฐควบคุมราคาสินค้า ด้านการเมืองกังวลรัฐบาลบริหารประเทศล่าช้า วอนเร่งทำผลงาน

S 83845134

วันนี้ (23 ก.พ.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,161 คนจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เรื่อง “ความกดดันและทางออก ของประชาชน ณ วันนี้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อสอบถามเรื่องความกดดันด้าน เศรษฐกิจของประชาชน ณ วันนี้?

อันดับ 1 สัดส่วน 63.97% ระบุค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย ทางออก/วิธีแก้คือ รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก ประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ

อันดับ 2 สัดส่วน 30.73% ระบุ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ทางออก/วิธีแก้คือ มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ

อันดับ 3 สัดส่วน 26.82% ระบุ ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ ทางออก/วิธีแก้คือ หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ

2.เมื่อถามถึงความกดดันทาง ด้านการเมืองของประชาชน ณ วันนี้?

อันดับ 1 ประชาชน 48.11% กดดันเรื่องการบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า ทางออก/วิธีแก้คือ แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ

อันดับ 2 สัดส่วน 31.82% ระบุ ความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทางออก/วิธีแก้ คือ มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ

อันดับ 3 สัดส่วน 25.38% ระบุ เห็นแก่ผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชัน ทางออก/วิธีแก้ คือ ควรเปิดให้มีการตรวจสอบ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ฯลฯ

3.เมื่อสอบถามเรื่องความกดดันทางด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ของประชาชน ณ วันนี้?

อันดับ 1 สัดส่วน 63.35% ระบุ การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน ทางออก/วิธีแก้ คือ มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ

อันดับ 2 สัดส่วน 29.19% ระบุ อุบัติเหตุบนท้องถนน ทางออก/วิธีแก้คือ รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ

อันดับ 3 สัดส่วน 18.63% ระบุ การพกอาวุธในที่สาธารณะ
ทางออก/วิธีแก้ คือ  มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เครื่องสแกนตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า เพิ่มบทลงโทษอย่างหนัก ฯลฯ

unnamed

4. เมื่อถามถึงความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” ของประชาชน ณ วันนี้?

อันดับ 1 สัดส่วน 60.80% ระบุ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
ทางออก/วิธีแก้คือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

อันดับ 2 สัดส่วน 50.62% ระบุไวรัสโควิด-19 ทางออก/วิธีแก้ คือ ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรง รัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 3 สัดส่วน 19.14% ระบุ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ทางออก/วิธีแก้คือ รัฐจัดสวัสดิการในการรักษาอย่างเท่าเทียม รักษาได้ทั้ง รพ.รัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ

5.เมื่อถามถึงความกดดันทางด้านอื่นๆ ของประชาชน ณ วันนี้?

อันดับ 1 สัดส่วน 44.64% ระบุ ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน ทางออก/วิธีแก้ คือ ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ

อันดับ 2 สัดส่วน 30.36% ระบุ การบังคับใช้กฎหมาย
ทางออก/วิธีแก้คือ เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ

อันดับ 3 สัดส่วน 26.79% ระบุ คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม ทางออก/วิธีแก้ คือ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา