ดูหนังออนไลน์
Economics

‘คมนาคม’ ลงนามเอ็มโอยู ‘เกาหลีใต้’ ร่วมพัฒนาความปลอดภัยทางถนน


“คมนาคม” ลงนามเอ็มโอยู “เกาหลีใต้” บูรณาการความปลอดภัยทางถนน พัฒนาแนวคิดยางพาราครอบแบริเออร์

666467

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ก.พ.) กระทรวงคมนาคมของประเทศไทย และ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (MOLIT) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมกันบูรณาการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยทางถนนและระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System – ITS) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

พระราม 552

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ของนายศักดิ์สยามและคณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และผลักดันความร่วมมือข้อริเริ่มใหม่ด้านการขนส่งทางถนน  ด้วยการหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ฝ่ายเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการดำเนินงานและภารกิจของรัฐบาลไทย เช่น

  1. การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทางถนน
  2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ได้แก่ การทดสอบมาตรฐานรับแรงกระแทกด้วยแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์
  3. การบริหารจุดพักรถ พื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างผสมผสานตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น