Economics

กทท. เฝ้าระวัง ‘เรือสินค้าจีน’ สั่งบริษัทต้องรายงานข้อมูลลูกเรือป่วย

กทท.ตรวจเข้ม เรือสินค้าจากประเทศจีน สั่งบริษัทต้องแจ้งตารางก่อนเทียบท่าคลองเตย 24 ชั่วโมง กำหนดศาลากลางสมุทรปราการ เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากพบลูกเรือป่วย ต้องแจ้งข้อมูลทันที

173223

วันนี้ (28 ม.ค.) ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่และดำเนินการคัดกรองลูกเรือที่เดินทางมากับเรือสินค้า เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และรับฟังมาตรการการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ บริเวณในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย)

นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า การท่าเรือฯ ได้มีมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับเรือสินค้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ซึ่งขณะนี้ การท่าเรือฯ กำหนดจุดจอดเรือ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และจะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยตามขั้นตอนต่อไป

173221

ทั้งนี้ การท่าเรือฯ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังพาหนะเรือและลูกเรือ ที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และให้บริษัทเรือ (ผู้แทนเรือ) แจ้งกำหนดเรือเข้า ตารางการเดินเรือของบริษัทต่างๆ ที่จะเข้ามาถึงท่าเรือคลองเตยไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือมายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

โดยต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร (Information of Conveyance (ต.1)) รายงานสุขลักษณะของยานพาหนะทางวิทยุโทรเลข (Maritime Information of Health Radio Telegram (ต.2)) ใบรับรองสุขอนามัยของการเดินทางโดยพาหนะทางน้ำ (Maritime Declaration of Health (ต.3)) และรายงานการเดินทางประเทศที่ผ่านมาหรือที่เรือจอดแวะพัก (Port of Call)

173225

หากกรณีมีลูกเรือป่วยมีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยลำบาก ฯลฯ จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อลูกเรือ (Crew List) และแจ้งกำหนดจุดจอดเรือหลักกลางน้ำทันที นอกจากนี้ ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้แทนเรือเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคฯ จากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส กรมควบคุมโรค และจากเว็บไซต์อื่นๆ อย่างใกล้ชิด

ส่วนวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับพนักงานนั้น การท่าเรือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรณรงค์ให้พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ของโรคฯ ผ่านประกาศหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นต้น