Economics

เช็กข้อมูลได้ทันที! พาณิชย์จัดระเบียบ ‘ตัวแทนลิขสิทธิ์’ ขึ้นทะเบียนทำบัตรติดคิวอาร์โค้ด

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศจัดระเบียบ “ตัวแทนดำเนินคดีลิขสิทธิ์” แล้ว กำหนดให้ตัวแทนต้องแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกำหนดเงื่อนไขเข้ม จบไม่ต่ำกว่า ปวส. ตรวจประวัติอาชญากรรม ผ่านทดสอบความรู้ ก่อนทำบัตรติดคิวอาร์โค้ด ให้ตำรวจและประชาชนสแกนตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไร ระยะเวลาที่ได้รับมอบอำนาจ ป้องกันพวกมั่วนิ่ม และปิดช่องโหว่แอบอ้างหาประโยชน์

resize 5e045c50bb3a7

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาประยุกต์ใช้กับบัตรตัวแทน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการมอบอำนาจดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวแทน เช่น ข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ ระยะเวลาที่ได้รับมอบอำนาจ และผลงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดี ได้ง่าย เพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกนที่คิวอาร์โค้ดบนบัตรตัวแทน ก็จะทราบข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และจริยธรรมเบื้องต้น เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะมาขอรับบัตรตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

“การขึ้นทะเบียนตัวแทนลิขสิทธิ์ดังกล่าว เพราะก่อนหน้านี้ มีการล่อซื้อจับลิขสิทธิ์กระทง และล่อซื้อจับลิขสิทธิ์สินค้าอื่นๆ อีกหลายสินค้า กระทรวงพาณิชย์จึงต้องเข้ามาดู และเข้ามาจัดระเบียบ เพื่อไม่ให้มีการดำเนินการแอบอ้าง หรือเอาเปรียบประชาชน และอยากจะขอความร่วมมือเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ให้มาแจ้งข้อมูลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม”นายวีรศักดิ์กล่าว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า บัตรตัวแทนจะมีอายุตามระยะเวลาที่ได้รับการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหากมอบอำนาจ 5 เดือน บัตรก็มีอายุ 5 เดือน มอบอำนาจ 12 เดือน บัตรมีอายุ 12 เดือน แต่ถ้ามอบอำนาจ 15 เดือน บัตรจะมีอายุแค่ 12 เดือน และจากนั้นให้มาขอบัตรใหม่ ซึ่งจะทำให้การจับกุมดำเนินคดีลิขสิทธิ์มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนตัวแทนลิขสิทธิ์ ที่ไม่มาขึ้นทะเบียน กรมฯ ไม่ได้บังคับ แต่ในการดำเนินคดี จะต้องมีหลักฐานไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแสดงให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีให้ทราบด้วยว่าเป็นผู้มีอำนาจจริง แต่กรมฯ เชื่อว่า ตัวแทนที่ไม่มาขึ้นทะเบียน ต่อไปก็จะทำงานได้ยาก เพราะตำรวจก็ต้องตรวจสอบมากขึ้น ผู้ที่ถูกจับกุม ก็ต้องตรวจสอบมากขึ้นเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการตรวจสอบรายละเอียดการเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ยังสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.ipthailand.go.th ได้ด้วย โดยสามารถค้นได้จากชื่อ นามสกุล และชื่องานที่มีลิขสิทธิ์