ดูหนังออนไลน์
Economics

เผย 11 เดือนต่างชาติลงทุนไทยลดลง 23%


“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ไฟเขียวต่างชาติประกอบธุรกิจในไทยเดือนพ.ย. 22 ราย เงินลงทุน 238 ล้านบาท ชี้ 11 เดือนลดลง 23%

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ อนุญาตให้คนต่างชาติ 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 238 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 391 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์254623

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 11 ราย นักลงทุนจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ เงินลงทุน 71 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง 4 ราย นักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน เงินลงทุน 41 ล้านบาท คู่สัญญาเอกชน 3 ราย นักลงทุนจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เงินลงทุน 94 ล้านบาท คู่สัญญาช่วงรัฐวิสาหกิจ 1 ราย นักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ เงินลงทุน 14 ล้านบาท และธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า 3 ราย นักลงทุนจากประเทศลิกเทนสไตน์ เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ เงินลงทุน 18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต 193 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 22,153 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 59 ราย คิดเป็น 23% ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 11,420 ล้านบาท คิดเป็น 106%