ดูหนังออนไลน์
Economics

เผยนักลงทุนกังวลผลประกอบการบจ.-เศรษฐกิจในประเทศ!


“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุน 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวต่อเนื่องเดือนที่ 4 ชี้นักลงทุนกังวลผลประกอบบจ.-เศรษฐกิจในประเทศ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างประเทศคลี่คลายและเงินทุนไหลเข้าเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด

ไพบูลย์119622

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนอีก 3 เดือนข้างหน้า หรือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ช่วงค่าดัชนี 80- 119 เพิ่มขึ้น 1.72% มาอยู่ที่ระดับ 87.93 โดยเดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีตลาดหุ้นเคลื่อนไหวในช่วง 1,590 – 1,641 จุด มีความคาดหวังผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐและจีนที่คาดว่าจะลงนามข้อตกลงการค้าขั้นที่ 1 ภายในปีนี้ และคาดหวังการเลื่อนหรือยกเลิกกำหนดการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนในกลุ่มที่ 2 จำนวน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 15 ธันวาคม

ขณะที่นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) รองลงมา คือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) รองลงมา คือ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

ทั้งนี้ ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด คือ ความคาดหวังการเจรจาการค้าของสหรัฐและจีน รองลงมา คือ การไหลเข้าออกของเงินทุน ขณะที่นักลงทุนกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมา คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่ 18 ธันวาคม 2562 จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 1.25%