ดูหนังออนไลน์
Economics

เตรียมคลอด ‘ยางพาราหุ้มแบริเออร์’ โวลดแรงปะทะ 80% อายุใช้งาน 5 ปี

ทช. เตรียมคลอด “ยางพาราหุ้มแบริเออร์” คาดเดือนหน้าทดสอบมาตรฐานเสร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ โวช่วยลดแรงกระแทกได้ 80% อายุใช้งานเกิน 5 ปี

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (9 พ.ย.) ว่า การลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ นายศักดิ์สยามได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานความคืบหน้าการทดสอบแบริเออร์หุ้มด้วยยางพารา ซึ่งคาดว่าจะทดสอบในประเทศไทยแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคม 2562 จากนั้นจะส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคมนี้

แบริเออร์4 46

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยามได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวง ( ทล.) และ ทช. เร่งศึกษาและทดสอบการนำแผ่นยางพาราไปครอบแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier) โดยได้เน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเป็นสำคัญ รวมถึงจะต้องช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้สามารถขายยางพาราได้มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางรัฐบาล

ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตลอดจนร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

แบริเออร์ ยางพารา

เบื้องต้นการทดลองแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์ในห้องปฏิบัติการของ วว. ปรากฎว่า คุณสมบัติพิเศษของแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์ สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 องศาเซลเซียส  และสามารถลดแรงกระแทกได้กว่า 80% ที่ความหนา 2 นิ้ว ในส่วนของความต้านแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับแผ่นยางสามารถรับแรงดึงที่มากกว่า 1 ตัน/ตารางเมตร ซึ่งเป็นแรงดึงที่สูงมาก และความเสื่อมสภาพของแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์ ได้มีการทดลองในทุกสภาวะอากาศ ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ทุกวัน และทุกฤดูกาล จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงจะนำวัสดุพร้อมแท่ง Concrete Barriers ไปทดสอบต่อที่ประเทศเกาหลี

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจึงขอยืนยันว่าการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนคนไทยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม