Economics

เตรียมลุย! ‘ชิมช้อปใช้’ เหลือ 2 แสนสิทธิ์สุดท้าย


เตรียมลุย! “ชิมช้อปใช้” เหลือ 2 แสนสิทธิ์สุดท้าย เผย 7 วันแรกมีผู้ใช้สิทธิ์ 1,258,551 ราย ใช้จ่ายรวมประมาณ 1,144 ล้านบาท

ลวรณ แสงสนิท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการชิมช้อปใช้วันละ 1 ล้านราย ซึ่งมีการลงทะเบียนครบจำนวนทุกวัน สำหรับวันพรุ่งนี้ (5 ต.ค.) จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ประมาณ 200,000 ราย ซึ่งรวมมาจากยอดที่ลงทะเบียนไม่ผ่านแต่ละวัน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 9 วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ 7,142,914 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียน 8 วันแรกได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว 6,344,295 ราย มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้ว 4,970,444 ราย โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 4,031,751 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 1,373,451 ราย โดย 7 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิ์ 1,258,551 ราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 1,144 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่าย G-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 1,131 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ ประมาณ 616 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่มมียอดใช้จ่ายประมาณ 155 ล้านบาท ร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่ายประมาณ 16 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 344 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาประมาณ 261 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 22 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับการใช้จ่าย G-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 4,604 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 13.1 ล้านบาทหรือเฉลี่ยรายละ 2,845 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 12% ภายใน 2 วัน โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” 8.8 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” และร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่าย 2.5 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลำดับ มีการใช้จ่ายกระจายครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 164 ล้านบาท ชลบุรี 81 ล้านบาท สมุทรปราการ 54 ล้านบาท ปทุมธานี 37 ล้านบาท ระยอง 34 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 33 ล้านบาท ลำพูน 32 ล้านบาท เชียงใหม่ 30 ล้านบาท นครปฐม 29 ล้านบาท และ นนทบุรี 27 ล้านบาท