ดูหนังออนไลน์
Economics

จ่ายแล้ว 1.3 พันล้าน ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม งวดต่อไป 15 พ.ย.


วันนี้ (2 ต.ค.) กรมการค้าภายในแจ้งผลการโอนเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยพบว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนปาล์มเรียบร้อยแล้วจำนวน 254,730 ครัวเรือน เป็นเงินประกันรายได้รวมกว่า 1,351 ล้านบาท

resize 5d9436a559799

หลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลทะเบียนให้กับ ธ.ก.ส. จำนวน 263,107 ครัวเรือน และ ธ.ก.ส. โอนเงินรายที่ข้อมูลทะเบียนกับสมุดบัญชีถูกต้องตรงกันแล้ว 254,730 ครัวเรือน โดยยังเหลือส่วนที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีอีก 8,377 ครัวเรือน และหากตรวจสอบเสร็จจะเร่งโอนเงินต่อไป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบโครงการยังไม่พบปัญหา แต่หากเกษตรกรท่านใดมีปัญหา ให้แจ้งพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงาน ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ส่วนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มจริง และยังตกหล่น ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. สามารถที่จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตัวแทนเกษตรตำบล เกษตรอำเภอได้ จากนั้นให้ไปเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. แต่ขอให้ขึ้นทะเบียนตามความเป็นจริง

สำหรับสูตรในการคำนวณเงินส่วนต่างรอบแรก คือ ราคาส่วนต่าง 1.32 บาทต่อกก. คูณด้วย 25 ไร่ คูณ 363.25 กก. เท่ากับจะได้รับเงิน 11,987.25 บาท หรือประมาณ 12,000 บาท โดยตัวเลข 363.25 บาท หารมาจากจำนวนผลผลิตต่อไร่ที่กำหนดไว้ที่ 2,906 กก.ต่อไร่ โดยหารทั้งสิ้น 8 งวด ส่วนการจ่ายเงินส่วนต่างรอบถัดไป กำหนดไว้อีก 45 วัน คือ ประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้