Economics

ยกทางหลวง ‘บางปะอิน-นครสวรรค์’ นำร่องนโยบายเหยียบคันเร่ง 120 กม./ชม.

ยกทางหลวง “บางปะอิน-นครสวรรค์” นำร่องนโยบายเหยียบคันเร่ง 120 กม./ชม. บนถนน 4 เลน “ขบ.” เข้มตรวจควันดำรถโดยสาร ลดฝุ่น PM2.5

รถยนต์ ถนน
                                                  ขอบคุณภาพจากกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวานนี้ (1 ต.ค.) ว่า ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม

สำหรับนโยบายการกำหนดอัตราความเร็วบนถนน 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วได้สูงสุด  120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อระบายการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้นนั้น กรมทางหลวง (ทล.) ได้พิจารณาคัดเลือก “ทางหลวงหมายเลข 32 บางปะอิน – นครสวรรค์” ระยะทาง 150 กิโลเมตร ให้เป็นโครงการนำร่อง โดยเสนอปรับความเร็วให้เหมาะสมตามช่องจราจร ช่องขวาสุดเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ควันดำ รถยนต์

ด้านนโยบายการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ยกระดับการตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ 15 จังหวัดโดยรอบ โดยประสานกับกรมควบคุมมลพิษ ตั้งจุดตรวจ ณ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ 1584, เฟซบุ๊ค ขบ. และทาง Line โดย ขบ. จะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ได้ประสานงานผู้ประกอบการขนส่งในการตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ณ สถานที่ประกอบการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการต่าง ๆ รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจแก่ประชาชนทราบในวงกว้างและเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการดำเนินการใด ๆ ต้องยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ยึดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นสำคัญ