ดูหนังออนไลน์
Economics

คลังแจงข่าวมั่ว! ยันไม่หักเงินแอปเป๋าตังชำระหนี้เดิม

“คลัง” ปลื้ม! ยอดใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” สัปดาห์แรกคึกคัก ยืนยันลูกหนี้กรุงไทยไม่ถูกหักเงินจาก 1 พันบาทเพื่อชำระหนี้เดิมแน่

ชาญกฤช เดชวิทักษ์279621

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า กรณีการแชร์ข้อมูลตามโซเชียล ระบุเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไข “ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ์หักเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหมดทุกประเภทและทุกวงเงินผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่ในธนาคาร เพื่อนำมาชำระหนี้ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งขอความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขอใช้บริการ” ข้อความดังกล่าวเป็นการเขียนสัญญาพื้นฐานของการทำสัญญาทุกประเภท รวมทั้งแอป “ชิมช้อปใช้” ซึ่งเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่การร่วมโครงการดังกล่าวเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และเป็นโครงการของรัฐส่งเสริมสังคมไร้เงินสด เพื่อใช้จ่ายเงินกระจายออกไปทั่วประเทศ จึงไม่เข้าข่ายการหักเงินจากแอป “เป๋าตังค์” จากประชาชนสำหรับผู้เป็นลูกหนี้เดิม ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ส่วนบรรยากาศการออกเดินทางไปใช้จ่ายในต่างจังหวัดท้ายสัปดาห์ของผู้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” ในช่วงแรกพบว่าประชาชนสนใจออกไปใช้สิทธิ์ เพื่อใช้เงิน 1,000 บาทจำนวนมาก นับว่าเป็นสัญญาณดีในการกระจายเงินเข้าสู่ระบบ ซึ่งตรงตามเจตนารมย์ของทางรัฐบาลที่ต้องการเน้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองรอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน