Economics

จับตาปลายทาง ‘ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์’ เสี่ยงขนส่งยาเสพติดลงเรือผ่านไทย

“อธิรัฐ” สั่งจับตาประเทศปลายทาง “ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์” เสี่ยงขนส่งยาเสพติดลงเรือผ่านน่านน้ำไทย ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวด

DSC1896
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ส่งออกทางน้ำ วันนี้ (24 ก.ย.) ว่า การหารือครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการตรวจจับยาเสพติด ที่ขนส่งผ่านตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือประเทศนิวซีแลนด์  ถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ ตนจึงได้เรียกหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า (จท.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น

ปัจจุบันตู้สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศผ่านน่านน้ำไทยมีจำนวนมาก โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 2 หมื่นตู้ต่อวัน ดังนั้นการสุ่มตรวจอาจจะยากลำบาก แต่ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่า กลุ่มประเทศปลายทางเป้าหมายที่สุ่มเสี่ยงลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายมี 3 ประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง และตรวจสอบเป็นพิเศษ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

ท่าเรือแหลมฉบัง

เบื้องต้นจึงได้หารือร่วมกับกรมศุลกากร ให้เพิ่มเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง  สามารถสแกนตู้สินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งขอให้เพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจตู้สินค้าส่งออก ร่วมกับ ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ เพื่อทำการสุ่มตรวจตู้สินค้าให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

Avatar photo