Economics

ทอท.ขออายัดเงินในบัญชีม็อบชุมนุมปิดสนามบิน

ทอท.

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทอท. ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสืบทรัพย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จากกรณีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้กลุ่มพันธมิตรที่ชุมนุมปิดท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชดใช้ค่าเสียหาย 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2551 จนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์เป็นเงิน 80,000 บาท

ล่าสุดสามารถสืบทรัพย์ล็อตแรกเพื่อนำมาชำระค่าเสียหายได้แล้ว แต่ยังไม่ทราบมูลค่าชัดเจน โดยมีทั้งทรัพย์ที่เป็นเงินสด และไม่ใช่เงินสด เช่น อสังหาริมทรัพย์ เป็นโฉนดที่ดิน

ทั้งนี้ ทอท.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยยื่นขออายัดเงินสดจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่สืบทรัพย์มาได้ ส่วนทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด ยังไม่ได้ยื่นขอให้กรมบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ เนื่องจากมีขั้นตอนการขอคัดเอกสารทางทะเบียนมาประกอบการยื่นเรื่อง

อย่างไรก็ตาม ทอท. และสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมมือกันสืบทรัพย์ต่อไป ซึ่งการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น เนื่องจากกฎหมายกำหนดระยะเวลาการสืบทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี หลังศาลมีคำพิพากษา หากเกินจากระยะเวลา10ปี ถือว่าหมดอายุความสืบทรัพย์

Siree Osiri OHO BANGKOK